7 Transformaties | Agoria

Factories of the Future - 7 Transformaties

 • Transformatie 1: Advanced Manufacturing Technologies
  Transformatie 1: Advanced Manufacturing Technologies
  Agoria Deze transformatie gaat uit van het inzetten van state-of-the-art productietoestellen. Gegeven het loonhandicap kunnen onze bedrijven het zich niet permitteren te produceren met een machinepark dat verouderd is ten opzichte van dat van de concurrenten. Voorbeeldbedrijven ontwikkelen voor sleutelaspecten in de productie zelfs hun eigen apparaten en beschikken zo over ... Meer lezen
 • Transformatie 2: Integrated Engineering
  Transformatie 2: Integrated Engineering
  Toekomstgerichte maakbedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen. Dit vraagt een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage. Het gebruik van virtuele modellen en simulaties is hierbij cruciaal. Een optimalisering van de waarde over de gehele waardeketen leidt tot robuuste, hoogkwalitatieve processen. Meer lezen
 • Transformatie 3: Digital Factory
  Transformatie 3: Digital Factory
  Agoria Een fusie van de reële en de digitale wereld staat op til. Fysieke objecten worden draadloos geïntegreerd in informatienetwerken. In de fabriek van de toekomst zijn de operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via het internet. “De grootste stap die wij hier de voorbije jaren hebben gezet, is ongetwijfeld de omschakeling ... Meer lezen
 • Transformatie 4: Human Centered Production
  Transformatie 4: Human Centered Production
  Agoria Belangrijk kenmerk voor een lokale verankering van de productie zijn de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is cruciaal.De transformatie ‘Human Centered Production’ vormt een cruciale conditie om voldoende snel de nodige slimme doorbraken te kunnen realiseren binnen de overige 6 transformaties. Zelfsturende cellen ... Meer lezen
 • Transformatie 5: Networked Factory
  Transformatie 5: Networked Factory
  Agoria Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Dit laat toe om risico’s en kapitaal te verdelen over de verschillende onderdelen van een samenhangend netwerk. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden. Ook binnen de klassieke bedrijfsgrenzen evolueert een bedrijf naar een netwerkstructuur, waarbij de verschillende ... Meer lezen
 • Transformatie 6: Eco Factory
  Transformatie 6: Eco Factory
  Agoria Duurzame productiesystemen hebben oog voor elke fase in de levenscyclus van een product, van de aankoop van materialen, over de productie en het eigenlijke gebruik, tot aan de afvalverwerking. Ze slagen erin hun materialenkringloop te sluiten en hun energieverbruik drastisch terug te dringen. De nodige veerkracht laat deze duurzame systemen ... Meer lezen
 • Transformatie 7: Smart Manufacturing
  Transformatie 7: Smart Manufacturing
  Agoria Onze maakbedrijven moeten kunnen inspelen op een sterk veranderende marktvraag met als ultieme aanpak een productie met lotgrootte 1. Hiertoe is het nodig dat ze hun productiesystemen “omtunen” naar meer flexibele, zelflerende, adaptieve systemen. Dit noodzaakt zowel organisatorische als technologische doorbraken. Cyber Physical Systems zijn de bouwstenen en zorgen voor de verbinding tussen de verschillende productiecomponenten en maken een productiesysteem slim. Meer lezen

Volg het voorbeeld van bedrijven die het label "Factory of the Future" al hebben verdiend, en ontdek de 7 transformaties die uw bedrijf kan doorvoeren om een van de bedrijven van morgen te worden.

Klik hier om de 7 Transformatie Experience te ontdekken