Zo'n 180 bedrijven op zoek naar kennis, contacten en inzichten voor hun digitale transformatie kwamen op 4 december naar het Digital Connect Forum van Agoria. Ze konden er o.a. hun behoeften voorleggen aan professionals uit de digitale sector, keynotes van topacademici bijwonen en in primeur de resultaten vernemen van ons onderzoek naar de digitale maturiteit van de Belgische industriële kmo's. Een verslag.


Reverse Pitching: 180 ondernemingen leggen contacten

"Een van onze opdrachten bij Agoria bestaat erin om ondernemingen te ondersteunen bij hun digitale transformatie," zo opende Marc Lambotte, CEO van Agoria, zijn speech tijdens de plenaire sessie: "Om die opdracht waar te maken hebben we hier vandaag maar liefst 180 bedrijven met digitale uitdagingen samengebracht, waarvan sommige al nieuwe partnerships hebben kunnen sluiten." Op het programma van het Digital Connect Forum stonden eerder die dag namelijk verschillende reverse pitching-sessies. Het concept daarvan is eenvoudig: eerst wordt het woord gegeven aan gebruikers met een specifieke behoefte op een digitaal domein. Vervolgens kunnen solution providers en ondernemingen met vergelijkbare uitdagingen hun respectieve aanpak voorleggen om een oplossing te helpen vinden. Het is een origineel en tegelijk pragmatisch concept dat snel concrete oplossingen oplevert voor ondernemingen die antwoorden zoeken.

Nils Fonstad stelt de digitale-innovatiekeuzes van de ondernemingen in vraag

Welke toegevoegde waarde mag nu echt worden verwacht van inspanningen op het vlak van digitale innovatie? Volgens Nils Fonstad, docent aan het MIT CISR en een van de keynotesprekers tijdens de plenaire sessie van het Digital Connect Forum, stellen nog altijd maar bitter weinig ondernemingen zich deze cruciale vraag. Gedurende verschillende jaren heeft deze academicus een grote hoeveelheid kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld over ondernemingen in hun digitale-innovatietraject, om te achterhalen op welk vlak de top performers zich onderscheiden van de andere bedrijven, in het bijzonder wat hun investeringen en hun aanpak inzake digitale innovatie betreft.

Benieuwd hoe onze kmo's het doen op het vlak van digitale innovatie? Download de whitepaper "Digitaal is een mindset"

Innoveren in digitaal zonder de essentie uit het oog te verliezen

Nils Fonstad wond er geen doekjes om: "Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd, laat zien dat leaders niet per se meer in digitale innovatie investeren dan andere bedrijven, maar dat het verschil eerder ligt in de waarde die ze eruit weten te halen. Heel wat ondernemingen storten zich op innovatie in de hoop aan het eind van het traject daardoor op een of andere manier winst te kunnen boeken. Daarbij focussen ze alleen op kwantitatieve gegevens: het aantal ontwikkelaars dat ze in dienst hebben genomen, het aantal deelnames aan hackathons, het bestede sponsorbudget enz. Geleidelijk aan verliezen ze echter de kernvraag uit het oog: waarom?" Fonstad illustreerde zijn betoog met het voorbeeld van de Deutsche Telekom-groep, die in 2013 de prijs betaalde voor die strategie: nadat het bedrijf in maar liefst 64 innovatieprojecten had geïnvesteerd, moest het tot zijn schade en schande vaststellen dat slechts één project na twee jaar rendabel bleek.

Hij besloot met een toepasselijke vergelijking in deze tijd van het jaar: "Innovatie-inspanningen die losstaan van de bedrijfsdoelstellingen zijn een beetje als kaasfonduesets: het zijn dingen die je maar één keer gebruikt en die de volgende dag al achter in de kast belanden." Er waren vast en zeker enkele aanwezigen die zich daar iets bij konden voorstellen …

Investeren in een evenwichtige innovatieportefeuille

Het tweede struikelblok waar Fonstad op wijst, heeft betrekking op wat hij 'binging' noemt, wat hier moet worden begrepen als 'overdaad' of 'onevenwicht'.  Het onderzoek toont namelijk aan dat de meerderheid van de bedrijven massaal in één enkel innovatietraject investeert en dat alle andere terzijde worden geschoven: zo wordt de gebruikerservaring nog heel vaak als prioritair innovatieproject beschouwd, terwijl de operationele processen in realiteit net zo belangrijk zijn. Fonstad: "Wanneer alleen op de klantervaring wordt gefocust en de operationele efficiëntie wordt verwaarloosd, neemt de cost-to-serve onvermijdelijk toe. Het omgekeerde is overigens al even schadelijk voor de activiteiten van een bedrijf. Als digital experts moet u ervoor zorgen dat uw organisatie evenwichtig investeert in een gediversifieerde digitale-innovatieportefeuille."

DigiCoach begeleidt u bij al uw digitale projecten

Of uw onderneming nu een kmo of een grote onderneming is, het is van essentieel belang dat u zich omringt met de best mogelijke partners en tools. Om u daarbij te ondersteunen, heeft Agoria het DigiCoach-initiatief gelanceerd: een programma dat u helpt om al uw digitale projecten in de beste omstandigheden te starten. Benjamin Minard, Expert Digital bij Agoria, presenteerde tijdens de plenaire sessie de vijf pijlers van de oplossing: onlinetools, workshops, echte cases van Belgische ondernemingen, een community van peers en partners en ondersteuning door experts van Agoria. Een compleet resourcespakket om u te helpen uw digitale projecten in de beste omstandigheden op te starten. Hebt u interesse? Surf dan naar de DigiCoach-pagina op de website van Agoria.

 

Hoe ver staan onze kmo's in hun digitale transformatie?

Het is een betreurenswaardige realiteit: bijna alle onderzoeken inzake digitale maturiteit zijn gericht hetzij op start-ups, hetzij op grote groepen. Dit is des te pijnlijker als je weet dat kmo's goed zijn voor 70% van de banen in ons land.

Om daar iets aan te doen, heeft Agoria – voor het eerst – een grootscheeps onderzoek uitgevoerd waarin een hele reeks vragen werd gesteld i.v.m. digitale innovatie door industriële kmo's: hoe ver staan zij vandaag op het vlak van digitalisering? Welke moeilijkheden ondervinden ze? Hoe gaan ze de uitdagingen aan?

Carine Lucas, Senior Expert Digital bij Agoria, presenteerde de conclusies van dit onderzoek. Een beknopte samenvatting in enkele cijfers:

  • In het kader van het onderzoek werden 400 kleine en middelgrote industriële ondernemingen ondervraagd tijdens in totaal bijna 200 uur aan interviews.
  • 83% van de Belgische industriële kmo's beschouwt digitaal als een kans.
  • Bij de helft van de ondernemingen roept digitalisering geen gevoel van dringendheid op.
  • Drie domeinen werden besproken: digitalisering van operationele processen, digitale innovatie en digitale bedrijfscultuur.
  • Acht op de tien kmo's zijn al bezig met de digitalisering van hun operationele processen: 58% van die bedrijven verzamelt data, 74% beschikt over een ERP-systeem en 50% heeft een CRM-systeem.
  • Slechts vier op de tien kmo's hebben al stappen gezet om hun aanbod te digitaliseren.
  • Wat bedrijfscultuur betreft: in slechts 42% van de ondernemingen worden werknemers betrokken in een vroeg stadium van het digitale-innovatieproject.
  • Er zijn vijf succesfactoren geïdentificeerd bij de digitale kampioenen voor wie de digitale mindset mede verantwoordelijk is voor hun succes!

Benieuwd naar de overige conclusies van het rapport en de aanbevelingen van Agoria? Download de whitepaper "Digitaal is een mindset"