Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Agoria Vlaanderen vraagt dat er een ambitieus privaat-publiek programma komt dat de transformatie van de Vlaamse maak- en digitale industrie effectief vorm geeft. We moeten onze industrie in staat stellen opnieuw te groeien in Vlaanderen. Dit kan door de randvoorwaarden te verbeteren, gerichter te investeren in innovatie en de transformatie van onze brede industrie te ondersteunen.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Een gedeelde innovatieroadmap rond industrie 4.0, met meer samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid
  • Mobiliseren van kapitaal om te komen tot sterke pilootfabrieken
  • Verder uitbouwen van kritische infrastructuur (digitaal, logistiek, enz.)
  • Aandacht voor vaardigheden en competenties van de toekomst via diepgaande vernieuwing in het onderwijs en levenslang leren
  • Geef B2B start- en scale-ups alle kansen: ze zijn belangrijk voor de transformatie van het industrieel weefsel
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin