...

Dringend op zoek naar (hooggeschoold) personeel voor een tijdelijk project?

Verschillende Agoria-leden hebben door de vermindering van hun activiteiten als gevolg van de coronacrisis tijdelijk personeel op overschot, waaronder ingenieurs en andere hooggekwalificeerde medewerkers. Interesse om deze profielen (tijdelijk) naar uw bedrijf te halen? Bekijk hieronder de beschikbaarheden en neem vervolgens rechtstreeks contact op met de aanbiedende bedrijven om concrete afspraken te maken.

AANBOD VAN BEDRIJVEN

TALENT AANBIEDEN

Aan de hand van dit formulier kan u aangeven welke profielen u wenst terbeschikking te stellen. Het resultaat van deze oproep zal op onze website worden gepubliceerd, zodat andere bedrijven u hierover kunnen contacteren.

MODELDOCUMENTEN

Is er een match voor een tijdelijke talentuitwisseling?

Agoria geeft zijn leden advies over de mogelijke formules om de samenwerking tussen partijen tot stand te brengen. Lees hier onze korte nota. Voor leden beschikken we in dit kader ook over enkele modelovereenkomsten waarvan sprake in de nota. U kan deze hier terugvinden.

VRAGEN

Voor sociaal-juridische vragen:
Filip Verwilt

Filip Verwilt

Expert People & Organisation

+32 2 706 79 42

filip.verwilt@agoria.be

Stijn Coppens

Stijn Coppens

Expert Industrial Relations

+32 2 706 84 04

stijn.coppens@agoria.be

Voor algemene vragen over het platform:
Geert Jacobs

Geert Jacobs

Expert Innovation

+32 2 706 79 69

geert.jacobs@agoria.be

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor de inhoud van uw eigen communicatieberichten en de gevolgen van het posten ervan.

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website op eigen risico. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd of gebruikt als advies of aanbeveling van welke aard ook.

Wij leveren redelijke inspanningen om accurate informatie op deze website aan te bieden en we kunnen deze informatie af en toe veranderen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin geven wij geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid, het up to date zijn, de relevantie of de volledigheid van de inhoud van deze website.

Indien u toegang krijgt tot andere websites via deze website, geven we geen enkele garantie van welke aard dan ook over de inhoud van deze andere websites of de conformiteit ervan met de toepasselijke wetgeving

Agoria wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de websites van derden.