Home > Growing Together >   Toolbox  

Toolbox Growing together
 


 
 
 

 Welkom 

Deze digitale toolbox werd ontwikkeld in het kader van het mentorschapsproject ‘Growing Together’ van Vinçotte, HUB en ASCO. Dit project loopt met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Op de volgende pagina’s krijgt u zicht op het georganiseerde mentorschapstraject, het ontwikkelde materiaal en de ervaringen die de partners tijdens het project opdeden.


 Doel van deze toolbox 

De toolbox reikt een mogelijke aanpak en instrumenten aan voor de implementatie van mentorschap in uw organisatie. Alle informatie en documentatie hierin dient beschouwd te worden als een illustratie en inspiratie voor de uitbouw van een mentorschapstraject. Hoe u concreet aan de slag gaat hangt natuurlijk af van de specificiteit, doelgroep en doelstellingen binnen uw organisatie.

Deze tool is gericht naar HR-medewerkers, opleidingsverantwoordelijken, trainers, kortom alle mensen die op professioneel vlak bezig zijn met de opleiding van werknemers.
 

 

 
Wegwijs
 

  • De toolbox bestaat uit vier delen die overeenkomen met de aspecten van de organisatie van een mentorschapstraject: de voorbereiding, coördinatie en evaluatie, het mentorschapstraject zelf, en de afronding van het mentorschapstraject.  • In de navigatiebalken links en bovenaan de pagina vindt u steeds terug in welk van de vier delen u zich bevindt.  • Druk in de bovenstaande afbeelding op het overeenkomstige deel om zicht te krijgen op concrete acties en betrokken personen.  • Terugkeren naar deze startpagina gebeurt door in de navigatiebalk links of bovenaan te klikken op ‘Toolbox’.

 Wat begrijpen we onder een mentorschapstraject?

Het antwoord daarop is niet onbelangrijk om alle informatie in deze toolbox te interpreteren. In het project Growing Together namen in totaal een vijftiental mentoren en vijftiental mentees van de drie organisaties deel aan een formeel traject dat liep over acht maanden. 

De mentoren volgden doorheen die periode zes opleidingssessies rond begeleidingscompetenties als actief luisteren, gestructureerde informatieoverdracht, constructieve feedback en zelfreflectie. In deze sessies deelden de mentoren ook ervaringen uit hun begeleiding van de mentee. 

Parallel met deze opleidingen begeleidden de mentoren elk één of twee mentees in tien tot zestien bijeenkomsten, afhankelijk van hun samenwerkingsverband. Dit waren zowel on-the-jobcoachingsmomenten als themagerichte ontmoetingen die volledig in het teken van begeleiding stonden.

 In samenwerking met