Een beter inzicht in data en een optimale exploitatie ervan levert de beste garantie om met meer kennis van zaken belangrijke beslissingen te onderbouwen en daar dan ook een concurrentieel voordeel mee te behalen. Leer er alles over tijdens deze postacademische opleiding van de UGent. Als Agoria-lid geniet u 10% korting.


'Big Data' kan worden omschreven als gegevenscollecties die niet efficiŽnt met traditionele technieken voor gegevensbeheer en -verwerking kunnen worden behandeld. Bepalende factoren daarbij zijn de grotere datavolumes, de grotere snelheden waarmee de data wordt aangeboden, de grotere variŽteit aan dataformaten en de kwaliteit van de data. De tendens naar 'Big Data' wordt gevoed door de almaar groeiende beschikbaarheid van digitale informatie uit nieuwsbronnen, multimedia, sensors, ... en gaat gepaard met nieuwe uitdagingen om deze data efficiŽnt te kunnen verzamelen, opslaan, beheren, analyseren en presenteren.

Het inzetten van geavanceerde technologieŽn die specifiek zijn afgestemd op het verwerken van zeer grote hoeveelheden data, kan bedrijven helpen om beter tegemoet te komen aan de steeds groter wordende informatienoden die vaak vereist zijn om gegevensanalyse nog beter te kunnen onderbouwen. Een beter inzicht in de beschikbare data en een optimale exploitatie ervan levert de beste garantie om met meer kennis van zaken belangrijke beslissingen te onderbouwen en daar dan ook een concurrentieel voordeel mee te behalen.

Doelpubliek

Tijdens deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.

In de lessen wordt bewust gekozen voor een sterke academische aanpak waarbij de accenten liggen op het verwerven van kennis in de breedte zonder daarbij productgebonden te zijn. Deze lessen worden aangevuld met een aantal gastpresentaties waarbij aandacht wordt besteed aan praktische voorbeelden.

De opleiding is dusdanig opgevat dat ze toegankelijk is voor iedereen die ietwat vertrouwd is met informatica.

Er wordt gewerkt rond hoorcolleges die handelen rond vier thema's: gegevensbeheer, gegevensanalyse, visualisatie en ethische en juridische aspecten. Deze vier thema's worden aangevuld met twee praktische getuigenissen met demo's.

Deze postacademische opleiding loopt van 7 maart tot 13 juni. Als Agoria-lid geniet u 10% korting.
Meer informatie en inschrijven†.

Datum

woensdag 7 maart 2018

(tot 13 juni 2018)

Plaats

Universiteit Gent
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde

Organisator

UGent 

Dit evenement is afgelopen.