Aangifte Sociale Risico's (ASR) in de sociale zekerheid: binnenkort verplichte elektronische indiening van inlichtingenblad en getuigschrift van werkhervatting | Agoria

Aangifte Sociale Risico's (ASR) in de sociale zekerheid: binnenkort verplichte elektronische indiening van inlichtingenblad en getuigschrift van werkhervatting

Gepubliceerd op 20/03/19 door Elke De Coninck
Sinds 2016 wordt de verplichting van de elektronische aangiften van sociale risico's (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval) geleidelijk aan opgevoerd. Vanaf 1 juli 2019 moeten ook het inlichtingenblad en het getuigschrift van werkhervatting verplicht elektronisch overgemaakt worden.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden