Webcast: 'Certified Member Projectsourcing 2020' | Agoria

Webcast: 'Certified Member Projectsourcing 2020'

Afbeelding
Gepubliceerd op 15/10/20 door Herman Looghe
Op 8 oktober organiseerde de bedrijven TPMA (Technical Project Management and Assistance) samen met Federgon het webinar 'Certified Member Projectsourcing 2020'. Deze webinar is nu ter beschikking als een webcast.

Steeds meer opdrachtgevers doen een beroep op externe competenties die beschikbaar zijn bij projectsourcingbureaus. Die bieden hun specialisten aan voor specifieke projecten waarvoor bepaalde competenties vereist zijn, hetzij voor korte-, hetzij voor langetermijncontracten. 

Uiteraard dient daarbij rekening gehouden te worden met de sociale wetgeving. Deze werd op 8 oktober 2020 tijdens de webinar 'Certified Member Projectsourcing 2020' door experten van Agoria en Federgon toegelicht. Centraal hierbij is het verbod op terbeschikkingstelling van personeel waarbij de opdrachtgever niet het werkgevergezag van het projectsourcingbureau over zijn projectwerknemers mag overnemen; anderzijds mag de opdrachtgever in het kader van een aannemingscontract met instructierecht bepaalde instructies geven aan de projetwerknemers, mits een aantal voorwaarden. Tijdens de webinar werden de verboden en toegelaten instructies in detail toegelicht.

Verder werd uitvoerig ingegaan op het kwaliteitslabel ”Certified Member Projectsourcing” van Federgon en Agoria's bedrijvengroep TPMA, en de daarmee gepaard gaande audit door BDO. Het label werd gelanceerd om de projectmedewerkers binnen de projectsourcing, de opdrachtgevers en de sector te vrijwaren van mogelijke malafide praktijken, waarbij onder meer de sociale en/of de fiscale regelgeving niet worden gerespecteerd. Het kwaliteitslabel garandeert niet alleen dat de rechten van  de projectsourcingmedewerkers worden gevrijwaard, maar vrijwaart deze tevens van mogelijke aansprakelijkheid in geval van frauduleuze praktijken.

Tot slot kwamen Engie Solutions en Volvo Cars toelichting geven over hun gehanteerde selectiecriteria bij projectsourcing. Zo bleek dat het label hen een bevestiging biedt van de bestaande criteria die zij als opdrachtgever gebruiken bij het auditen bij hun leveranciers. Tijdens een rondvraag bleek dat 74% van de deelnemers bepaalde selectiecriteria hanteren bij de keuze van hun projectsourcingbureau.

Klik hier om de webcast te bekijken.

Download de presentaties

Was dit artikel nuttig?