Jaaractieplan 2022: bent u klaar met de voorbereidingen? | Agoria

Jaaractieplan 2022: bent u klaar met de voorbereidingen?

Afbeelding
Gepubliceerd op 22/10/21 door Wouter Vandessel
1 november 2021 is een belangrijke datum voor het welzijnsbeleid in ondernemingen. Uiterlijk op die dag dient elke onderneming het ontwerp van het jaaractieplan voor advies voor te leggen aan het CPBW.

In overleg met de hiërarchische lijn, de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, wordt er een jaarlijks actieplan opgesteld, dat betrekking heeft op het volgende dienstjaar, en dat gebaseerd is op het globaal preventieplan. Het jaaractieplan bevat de punten van het globaal preventieplan, maar op de korte termijn (1 jaar).

Uiterlijk op 1 november wordt het ontwerp van jaarlijks actieplan van het volgend dienstjaar voor advies voorgelegd aan het CPBW. Het jaaractieplan mag niet worden uitgevoerd:

  • voordat het CPBW advies heeft verstrekt;
  • vóór het begin van het dienstjaar waarop het jaaractieplan betrekking heeft wanneer door het CPBW geen advies werd gegeven.
In sommige ondernemingen loopt het dienstjaar niet gelijk met het kalenderjaar. In die gevallen moet het jaaractieplan uiterlijk de 1e dag van de 2e maand vóór het begin van het dienstjaar, voor advies aan het CPBW voorgelegd te worden. Voorbeeld: wanneer het dienstjaar start in april, dient het jaaractieplan uiterlijk op 1 februari aan het CPBW voorgelegd te worden.

Wat houdt het jaaractieplan in?

Het jaarlijks actieplan omvat:

  • de prioritaire doelstellingen voor het volgend dienstjaar;
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan (o.a. als gevolg van gewijzigde omstandigheden; ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan, het jaarverslag van de interne dienst, de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar,…)

Een model van jaaractieplan kan u hier terugvinden.

Wat als ik geen CPBW heb?

In uw onderneming is geen CPBW, maar wel een syndicale afvaardiging (SA) aanwezig. Wat nu? In dergelijk geval zal de SA de taken van het CPBW overnemen. Dit betekent dat het jaaractieplan uiterlijk op 1 november aan de SA voor advies dient voorgelegd te worden. Wanneer er eveneens geen SA aanwezig is, dient het jaaractieplan rechtstreeks aan de werknemers voorgelegd te worden. Dit betekent dat uiterlijk op 1 november het ontwerp voor het jaaractieplan aan alle werknemers kenbaar wordt gemaakt en dat ze 14 dagen de tijd hebben om opmerkingen te geven. De procedure over rechtstreekse communicatie met de werknemers wordt in een afzonderlijke commentaartekst besproken.

Was dit artikel nuttig?