Hoe omgaan met Vlaams opleidingsverlof in coronatijden? | Agoria

Hoe omgaan met Vlaams opleidingsverlof in coronatijden?

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/04/20 door Goedele Hufkens
Heel wat werkgevers stuurden ons vragen over de stand van zaken met betrekking tot het Vlaams opleidingsverlof (VOV), al toegekend of nog toe te kennen aan werknemers in coronatijden. Een update.

Mijn medewerker was ingeschreven voor een opleiding die recht gaf op Vlaams opleidingsverlof. Wat nu?

Een opleidingsverstrekker heeft 4 opties namelijk, (1) hij voorziet de mogelijkheid om de lessen verder online te volgen (bv. via afstandsleren, webinars, skype, elektronische opdrachten die gemaakt moeten worden,... ) ; (2) hij plant de opleiding opnieuw in na het opheffen van de opschorting; (3) hij zet de opleiding stop of  (4) hij maakt een combinatie van de vorige 3 mogelijkheden.

We bespreken hierna kort de drie eerste mogelijkheden en de gevolgen daarvan:

1. De opleidingsverstrekker zet de lessen verder via online vervanglessen.

In dit geval mag de opleidingsverstrekker voor die uren voor de cursisten die VOV opnemen, de aanwezigheden registreren, ervan uitgaande dat er minimale opvolging, begeleiding of contact is. Voor die uren aanwezigheid kan de werknemer VOV opnemen, uiteraard een dag voor de start tot 2 dagen na de laatste opleidingsdag.

2. De opleidingsverstrekker plant lessen in op een later moment. 

Als de lessen na de opschorting opnieuw opgestart worden, is er geen probleem voor VOV en dient de opleidingsverstrekker de einddatum - indien nodig - aan te passen. De werkgever dient bijgevolg geen nieuwe aanvraag in te dienen, noch dient de terugbetalingsaanvraag te worden aangepast. Het aantal uren VOV waarop een werknemer recht heeft bij opschorting, is afhankelijk van het soort opleiding:

  • met verplichte aanwezigheid: de werknemer heeft normaal recht op 1 uur VOV per aanwezig lesuur. Als de lessen worden opgeschort, neemt de werknemer niet meer deel aan de les en heeft hij dus geen recht meer op VOV voor die uren. Als de werknemer niet meer uren opneemt dan hij effectief aanwezig was in de les, is er geen probleem. Als er een eindbeoordeling voorzien is, dan heeft de werknemer recht op VOV bij deelname aan de eindbeoordeling, tenzij de opleiding werd stopgezet (zie punt 3);
  • zonder verplichte aanwezigheid:de werknemer heeft normaal recht op VOV, als hij deelneemt aan de eindbeoordeling en dit voor het aantal uren van de opleiding. Hier stelt zich geen probleem, indien de lessen worden opgeschort, maar niet deelnemen aan de eindbeoordeling geeft geen recht op VOV, tenzij de opleiding werd stopgezet (zie punt 3).

3. De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop.

  • Opleiding met verplichte aanwezigheid zonder eindbeoordeling: de opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzetting en attesteert de aanwezige uren tot aan de stopzetting. Aan de werkgever zullen de aanwezige uren worden terugbetaald.
  • Opleiding met verplichte aanwezigheid én eindbeoordeling: de opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzetting en noteert bij de eindebeoordeling 'niet van toepassing'. Aan de werkgever kunnen de door de opleidingsverstrekker aangegeven aanwezige uren tot aan de stopzetting worden terugbetaald.
  • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid, maar met eindbeoordeling: de opleidingsverstrekker noteert in het WSE-loket de stopzetting en noteert bij de eindbeoordeling 'niet deelgenomen'. Aangezien de werknemer aan het departement zal moeten kunnen aantonen waarom hij niet heeft deelgenomen aan de eindbeoordeling, dient een werknemer de bevestigingsmail van stopzetting aangeleverd door de opleidingsverstrekker bij te houden als bewijs. De opgenomen uren VOV tot en met de stopzetting kunnen worden terugbetaald aan de werkgever.

Wat moet ik doen als de VOV- uren al werden ingepland voor de coronacrisis? Kan ik deze ongedaan maken?

Een werkgever kan in de volgende gevallen de ingeplande VOV- dagen ongedaan maken:

  • Een werkgever kan tijdelijk het VOV schorsen, indien er door de coronacrisis te weinig personeel is en de werkorganisatie in het gedrang komt (= dienstnoodwendigheid).
  • Als het VOV nog kan ingetrokken worden, dan kan de werknemer gewoon gaan werken en kan het VOV op een later tijdstip worden ingepland, als de opleiding wordt voortgezet.

Indien het VOV niet meer ongedaan gemaakt kan worden, dan kan het VOV zoals ingepland, opgenomen worden om bijvoorbeeld te studeren of om een cursus online te volgen. Let wel, er mogen in totaal niet meer uren VOV worden opgenomen dan waarop een werknemer recht  heeft op basis van de opleiding in overeenstemming met zijn contingent aan uren.

Aparte bepaling voor werknemers die 50% werken en waar het VOV ingepland was: als een werknemer 50% werkt, kan deze enkel VOV opnemen voor die uren die samenvallen met de arbeidstijd. Een werkgever kan ervoor opteren om de opgenomen VOV- uren op een ander moment in te halen.

Vlaams opleidingsverlof is een recht voor elke werknemer, maar de werknemer heeft ook plichten en verantwoordelijkheden

Graag zetten wij nog even de plichten en verantwoordelijkheden van de werknemer ten aanzien van de werkgever op een rijtje:

1. Een werknemer heeft de plicht om de werkgever en de opleidingsverstrekker op de hoogte te brengen, wanneer hij niet aanwezig was of kan zijn in de les.

2. Een werknemer heeft de verantwoordelijkheid om niet meer uren VOV op te nemen dan waar hij recht op heeft. Hij dient dus zelf zijn aan- en afwezigheden bij te houden en de afwezigheidsattesten gedurende 3 jaar te bewaren.

3. Een werknemer heeft de plicht om de werkgever op de hoogte te brengen, wanneer hij niet deelneemt aan de eindbeoordeling of wanneer hij de opleiding stopzet.

4. Een werknemer is verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen en mag niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig zijn, indien zijn aanwezigheid vereist is. Eveneens moet de werknemer deelnemen aan de eindbeoordeling, indien die voorzien is.

Schooljaar 2019-2020

We geven hierna nog enkele wijzigingen mee die enkel van toepassing zijn op het schooljaar 2019-2020: 

1. Wettelijk voorziene deadlines voor opleidingsverstrekkers worden versoepeld voor het schooljaar 2019-2020, dit wil zeggen dat alle opleidingen die voor het einde van het schooljaar in de opleidingsdatabank geregistreerd werden, recht geven op VOV vanaf 1/09/2019.

2. Alle attesten aangeleverd door de opleidingsverstrekker voor geregistreerde opleidingen van het schooljaar 2019-2020 en die ten laatste op 31/08/2020 in het WSE-loket zijn ingediend, worden aanvaard.

3. Werkgevers hebben tijd tot 30/06/2020 om terugbetalingsaanvragen te doen voor opleidingen met startdatum 1/04/2020 of vroeger.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer
Was dit artikel nuttig?