Wijzigingen betreffende thematisch verlof en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren) | Agoria

Wijzigingen betreffende thematisch verlof en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren)

Gepubliceerd op 12/07/21 door Peter Ansoms
Op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft de Ministerraad ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende thematische verloven en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren).

De rest is gereserveerd voor Agoria leden