Regering beslist verlenging steunmaatregelen tot 30 september 2021 | Agoria

Regering beslist verlenging steunmaatregelen tot 30 september 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/05/21 door Geert Verschraegen
Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist om een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn onder meer:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten, plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
  • Thuiswerkvergoeding in de privé: behoud verhoging bedrag
  • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
  • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van tijdelijke werkloosheid voor werknemers te komen
  • Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
  • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven. Dit betekent dan ook dat bv. wordt nagegaan welke overgangsmaatregelen zullen worden toegepast in het kader van tijdelijke werkloosheid. 

Bron: Persbericht news.belgium 18 05 2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's