Agoria lanceert corona ventilatiewijzer | Agoria

Ventilatie

In juni kunnen heel wat binnenkamers van horecazaken, feestzalen, e.a. na lange tijd terug worden geopend. En daar zijn we met zijn allen maar wat blij om. Natuurlijk blijft het opletten geblazen dat het aantal coronagevallen nadien niet terug drastisch gaat stijgen. Om nieuwe coronabesmettingen tegen te gaan, zullen dan ook enkele strenge regels gelden. Zo ook op het vlak van luchtkwaliteit. Er is de laatste tijd veel te doen rond CO2-meters, ventilatie en luchtreiniging. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, ontwikkelde Agoria een handige corona ventilatiewijzer.

Klik hier en ontdek de Corona-ventilatiewijzer

1

Het nut en belang van een goede ventilatie

 

Bij de uitbraak van het coronavirus was het alle hens aan dek. We hadden te maken met een nieuw en onbekend virus en wisten nog weinig over de manier waarop het zich verspreidde. Ondertussen zijn we een jaar verder, maar vooral een jaar wijzer.

Daar waar er in het begin van de crisis nog veel onzekerheid was over de verspreiding van het virus via aerosolen, erkennen de meeste wetenschappers en virologen ondertussen dat aerosolen een belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus. Ook de wereldgezondheidsorganisatie erkende onlangs het belang van aerosolen bij de transmissie van het SARS-COV-2 virus.

Door verse lucht aan te voeren – en dus te ventileren - wordt de aerosolenconcentratie in een ruimte verdund. Naast de basismaatregelen zoals social distancing, het dragen van een mondmasker en hygiënemaatregelen, is een adequate ventilatie dus één van de hefbomen in de strijd tegen het corona virus.

Meer over het belang van ventilatie

Ook op school is voldoende verse lucht noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus. In een ‘Schoolventilatiegids’ stomen de Vlaamse overheid en Agoria Vlaanderen daarom de scholen klaar om met de verschillende technologische mogelijkheden aan de slag te gaan.

Ontdek hier de schoolventilatiegids

Schoolventilatie

Ook op school is voldoende verse lucht noodzakelijk in de strijd tegen het coronavirus. In een ‘Schoolventilatiegids’ stomen de Vlaamse overheid en Agoria Vlaanderen daarom de scholen klaar om met de verschillende technologische mogelijkheden aan de slag te gaan.

Ontdek hier de schoolventilatiegids

2

CO2 als maatstaf voor de kwaliteit van de binnenlucht

 

CO2 wordt gebruikt als maatstaf voor de kwaliteit van de binnenlucht. Als weinig verlucht wordt in een ruimte waar personen aanwezig zijn, zal de CO2 die deze mensen uitademen zich opstapelen. Dat kan eenvoudig worden gemeten.

De drempel van 900 ppm CO2 wordt door specialisten als een veilige bovendrempel beschouwd in het kader van de bestrijding van SARS-COV-2. Blijft de waarde onder dit niveau, dan wordt er voldoende verlucht en blijven de aerosolenconcentraties voldoende beperkt.

Een hoger CO2-niveau betekent echter niet dat aanwezigen automatisch besmet zullen worden met het virus. Daarvoor moet er eerst een besmette persoon aanwezig zijn. Het betekent wel dat de omstandigheden om het virus over te dragen ideaal zijn. Het is daarom belangrijk een CO2-meter te installeren.

Een CO2-meter (niet te verwarren met een CO-meter! CO = koolstofmonoxide) moet centraal in de ruimte worden geplaatst op minstens 1,5 meter van de aanwezige personen en niet te dicht bij ramen of deuren. Indien een CO2-meter naast een raam of deur wordt geïnstalleerd en deze worden geopend, kan de CO2-waarde snel dalen. Dit betekent dan echter niet dat het volledige lokaal goed geventileerd is. Let erop dat de toestellen die u aankoopt een CE-label hebben.

3

Ventilatie stappenplan

 

< 900ppm

CO2-niveau van minder dan 900ppm

De buitenlucht heeft doorgaans een CO2-gehalte van 400 tot 500 ppm. Aangezien de lucht die we uitademen CO2 bevat, zal het CO2-niveau in ruimte stijgen naarmate er meer mensen aanwezig zijn en er te weinig luchtverversing is. Een CO2-niveau van minder dan 900ppm wijst op een afdoende kwaliteit van de luchtverversing. Deze waarde moet gegarandeerd worden voor 95% van de tijd berekend over maximaal 8u. Dit komt overeen met een minimumventilatiedebiet van 40m3 per uur per aanwezige persoon.

> 900ppm < 1200ppm

CO2-niveau tussen 900ppm en 1200ppm

Stijgt het CO2-niveau tussen 900ppm en 1200ppm, dan neemt u best maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren:

  • Ramen en/of deuren openzetten kan helpen om het CO2-niveau te verlagen, maar is geen structurele oplossing. In de winter kan het immers koud worden en dan loopt de energierekening snel op.
  • Specifieke ventilatiesystemen voorzien (of de bestaande ventilatiesystemen verbeteren).
  • Het maximum aantal personen in de ruimte verminderen.
  • Een goedgekeurd luchtzuiveringssysteem installeren. Indien men gebruikmaakt van een goedgekeurd luchtzuiveringssysteem is het mogelijk om veilig te blijven werken met een CO2-niveau boven de 900ppm.

> 1200ppm

CO2-niveau boven 1200ppm

Pandemie of niet, volgens de codex welzijn op het werk moet de CO2-concentratie in een werklokaal steeds lager zijn dan 1200ppm. Dit komt overeen met een minimumventilatiedebiet van 25m3 per uur per aanwezige persoon. Boven de 1200ppm is de algemene kwaliteit van de binnenlucht onvoldoende.

1

Voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen

 

Er zijn diverse systemen op de markt. De luchtzuiveringssystemen die gebruikmaken van HEPA-luchtfiltratie en/of UV-C-technologie hebben bewezen effectief te zijn in de strijd tegen SARS-COV-2.

Leer meer over HEPA-luchtfiltratie

 

Leer meer over UV-C

Het ministerieel besluit van 12 mei 2021 bepaalt de voorwaarden waaraan nieuwe luchtzuiveringssystemen die op de markt komen moeten voldoen.

 

Zo moeten mobiele luchtzuiveringssystemen volgens het ministerieel besluit voldoen aan bepaalde normen:

  • Filters moeten voldoen aan de HEPA-klasse H13- of H14-normen;
  • De efficiëntie van elektrostatische stofvangers is ten minste die van HEPA-klasse H13-filters;
  • De golflengte van UVC-lampen moet tussen 220 en 280 nm zijn om SARS-CoV-2 te deactiveren, met een efficiëntie die minstens gelijkwaardig is aan die van HEPA-filters van klasse H13;
  • Luchtstromen moeten gegarandeerd zijn, gemeten in m3 per uur, tussen een minimum en maximum waarde.

 

Het ministerieel besluit bepaalt ook de voorwaarden voor niet-mobiele systemen, alsook een aantal systemen die niet op de markt mogen worden gebracht. Voor deze laatste producten is er een afwijkingsprocedure voorzien.

De afwijkingsaanvragen moeten worden ingediend op de volgende website: www.corona-ventilation.be. Op deze website staat er ook een lijst met de goedgekeurde producten.