Modellen vennootschapsrecht | Agoria

Vennootschapsrecht

Agoria heeft een aantal templates uitgewerkt in het vennootschaps- en verenigingsrecht die u kunt gebruiken om de werking van uw onderneming beter te regelen. Deze templates werden waar nodig aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden