Kosten en prijzen | Agoria
Gepubliceerd op 19/01/21 door Beheerder

Kosten en prijzen

 • Consumptieprijzen en inflatie: gezondheidsindex, indexeringsprognoses (per paritair comité) en index van de consumptieprijzen (met inbegrip van inflatieprognoses).
   
 • Materiaalprijzen: marktprijzen van de ferro- en non-ferrometalen en kunststoffen.
   
 • Koersen, premies en voorraden: de noteringen en voorraden (bron: London Metal Exchange (LME)) van de voornaamste non-ferro- en ferrometalen, de aluminiumpremie.
   
 • Refertelonen: de refertelonen van Agoria, de S-waarde van de sector Montage & Kranen, de elektriciens en de bouwsector.
   
 • Prijsherzieningsclausules: reglementering en verklarende nota inzake prijsherzieningsformules
   
 • Internationale loonkostenvergelijking: loonkostenhandicap, internationale statistieken inzake loonkosten.
   
 • Afzetprijzen: evolutie van de verkoopprijzen van producten die binnen een bepaalde economische activiteit geproduceerd en verkocht worden.
   
 • Energieprijzen: indexeringsparameters, marktprijzen en prijsstatistieken voor elektriciteit, de koers van ruwe olie, marktprijzen van emissierechten.