Jongeren mee warm maken voor technologie? Vind inspiratie in de STEM-partnerbank | Agoria

Jongeren mee warm maken voor technologie? Vind inspiratie in de STEM-partnerbank

Afbeelding
Gepubliceerd op 24/01/19 door Nele Laus
Het vinden van technologisch geschoold talent is van kritiek belang voor de economische groei van onze bedrijven. Zij krijgen hun vacatures op zowel het niveau van secundair als hoger onderwijs slechts moeizaam ingevuld. De verdere digitalisering maakt de uitdaging de komende jaren nog groter. Meer jongeren moeten kiezen voor STEM- en ICT-studies. Klaar om deze uitdaging mee aan te gaan? Neem een kijkje in de gloednieuwe STEM-partnerbank en ontdek welke initiatieven uw bedrijf mee kan ondersteunen.

Investeren in STEM-onderwijs

Hoe jongeren klaarmaken voor een toekomst die technologisch en digitaal is?  Hiervoor kijken we naar onderwijs, dat jongeren moet klaarmaken voor de toekomst. Kinderen komen best al in het basisonderwijs spelenderwijs in aanraking met techniek en technologie. Dit moet doorgetrokken worden naar het secundair onderwijs, waar alle jongeren technische en digitale 'skills' aanleren en waar jongeren die kiezen voor een technische richting dit in een aantrekkelijke setting kunnen doen die mee is met de technologische evolutie.

Het onderwijs zet stappen om deze rol op te nemen. In het lager onderwijs wordt werk gemaakt van het leergebied 'Wetenschap & Techniek'.  In het secundair onderwijs rijzen de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering & Mathematics) in het ASO uit de grond. Het technisch secundair onderwijs heeft er met duaal leren een motiverende onderwijsvorm bij waar jongeren theorie koppelen aan praktijk en kunnen leren in een 'high tech'-omgeving. Ook in het hoger onderwijs komt in Vlaanderen duaal leren stilaan van de grond.

Maar het moet meer zijn. De kwaliteit van het STEM-onderwijs moet omhoog, door in te zetten op gespecialiseerde tech-leerkrachten in het lager onderwijs, door in bedrijven via het duaal leren meer leerkansen mogelijk te maken en door te investeren in goede technologische infrastructuur in scholen en in professionalisering van de leraren. Er is ook nood aan structurele onderwijshervormingen, met bovenaan de lijst het slopen van de muren tussen ASO, TSO en BSO en tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk. Stuk voor stuk zaken waarvoor Agoria Vlaanderen  pleit in haar memorandum voor de komende verkiezingen.

Dynamische STEM-partners

Niet enkel onderwijs is aan zet. Er zijn tal van dynamische organisaties die kwalitatieve STEM-projecten naar jongeren uitwerken. Deze vinden soms plaats in de school, zoals 'STEM-ondernemers voor de Klas' van Vlajo. Anderen zijn gericht op buitenschoolse activiteiten, zoals de 'STEM-academies', die onlangs een injectie kregen vanuit het Vlaams beleid om over heel Vlaanderen te worden uitgerold.   

Uw bedrijf als partner in STEM

Ook bedrijven kunnen deze organisaties een extra boost geven. Zij kunnen jongeren mee inspireren door:

  • de tech-wereld te laten zien via een bedrijfsbezoek;
  • jongeren de tech-passie van de  medewerkers te laten voelen in een workshop; 
  • technisch materiaal dat niet langer gebruikt wordt ter beschikking te stellen van scholen;
  • op te treden als leerbedrijf in duaal leren.

Haal inspiratie voor wat u kan doen uit de STEM-Partnerbank. Wij bundelden er een aantal kwalitatieve acties waaraan bedrijven kunnen meewerken. Door te selecteren op de aard van de samenwerking of doelgroep, vindt u die actie die het beste past bij uw bedrijf.  

Afbeelding

 Neem een kijkje in de STEM-partnerbank en vind het initiatief op maat van uw bedrijf.

 Win-win voor onderwijs, de jongeren en uw bedrijf

Waarom is deelnemen aan dit initiatief voor bedrijven interessant?

  • U werkt mee aan een betere afstemming tussen onderwijs en de behoeften van het bedrijfsleven.
  • U geeft jongeren een tech-stimulans, een duwtje in de rug om te kiezen voor STEM-studies.
  • Het is een manier om uw netwerk met onderwijspartners te versterken.
  • Het zet uw employer brand in de kijker van de 'next generation'.
  • Het gaat om 'shared value' voor de jongere, onderwijs of de STEM-partner en uw bedrijf.

De STEM-partnerbank is een groeiend initiatief. We breiden dit de komende maanden uit met o.m. Franstalige activiteiten. Met de STEM-partnerbank willen we ook de initiatieven die u als bedrijf vandaag al neemt in de schijnwerpers zetten. Deel ze mee via de STEM-partnerbank!

Was dit artikel nuttig?