Standpunten | Agoria

Standpunten

Federaal

Uw visie heeft impact op de collectieve standpunten die Agoria formuleert naar de overheid en andere belanghebbenden, op federaal niveau. Ervaren beleidscellen gaan ermee aan de slag om uw belangen op alle politieke, economische en sociale beleidsniveaus te behartigen. Zo bouwen we samen aan een gunstig economisch klimaat, een meer inclusieve samenleving, een sterk innoverend België en een hogere levenskwaliteit.

Federaal

Vlaanderen

Uw visie heeft impact op de collectieve standpunten die Agoria formuleert naar de overheid en andere belanghebbenden, op Vlaams niveau. Ervaren beleidscellen gaan ermee aan de slag om uw belangen op alle politieke, economische en sociale beleidsniveaus te behartigen. Zo bouwen we samen aan een gunstig economisch klimaat, een meer inclusieve samenleving, een sterk innoverend België en een hogere levenskwaliteit.

Vlaanderen

Wallonië

Uw visie heeft impact op de collectieve standpunten die Agoria formuleert naar de overheid en andere belanghebbenden, op Waals niveau. Ervaren beleidscellen gaan ermee aan de slag om uw belangen op alle politieke, economische en sociale beleidsniveaus te behartigen. Zo bouwen we samen aan een gunstig economisch klimaat, een meer inclusieve samenleving, een sterk innoverend België en een hogere levenskwaliteit.

Wallonië

Brussel

Uw visie heeft impact op de collectieve standpunten die Agoria formuleert naar de overheid en andere belanghebbenden, op Brussels niveau. Ervaren beleidscellen gaan ermee aan de slag om uw belangen op alle politieke, economische en sociale beleidsniveaus te behartigen. Zo bouwen we samen aan een gunstig economisch klimaat, een meer inclusieve samenleving, een sterk innoverend België en een hogere levenskwaliteit.

Brussel

Europa

Uw visie heeft impact op de collectieve standpunten die Agoria formuleert naar de overheid en andere belanghebbenden, op Europees niveau. Ervaren beleidscellen gaan ermee aan de slag om uw belangen op alle politieke, economische en sociale beleidsniveaus te behartigen. Zo bouwen we samen aan een gunstig economisch klimaat, een meer inclusieve samenleving, een sterk innoverend België en een hogere levenskwaliteit.

Europa

Normen vormgeven

Nationale en Europese normen rond producten, processen, materialen en diensten evolueren continu. Voor uw onderzoek en productie kan dat grote gevolgen hebben. Via normalisatiecommissies van uw sector formuleert u regels van goed vakmanschap die worden verrijkt met onze eigen expertise. Zo kan u de normen mee vorm geven en krijgt u vroeg in het beslissingsproces inzage in relevante documenten en nieuwe trends. Een strategisch voordeel toch wel.

Normen vormgeven