Wallonië investeert 70 miljoen relancebudget in de klimaatrenovatie van publieke gebouwen | Agoria

Wallonië investeert 70 miljoen relancebudget in de klimaatrenovatie van publieke gebouwen

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/07/21 door Charlotte van de Water
Begin juni werd door de Waalse regering een extra budget van 70 miljoen euro toegewezen aan een uitzonderlijke oproep binnen het UREBA-programma. UREBA is een subsidieprogramma gericht op lokale overheden om hen te ondersteunen in de energetische renovatie van publieke gebouwen. Deze uitzonderlijke oproep in het kader van het Relanceplan richt zich specifiek op het verhogen van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Steun voor lokale overheidsgebouwen

Gelijkaardig aan het reguliere UREBA-programma komen in de uitzonderlijke oproep gebouwen zoals administratieve kantoren, scholen, ziekenhuizen, crèches, rusthuizen en zwembaden in aanmerking. Een voorwaarde is dat de gebouwen minstens 10 jaar oud zijn. In het reguliere UREBA-programma is het ook mogelijk om voor gebouwen van minder dan 10 jaar oud subsidie aan te vragen bij toepassing van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. Naast Waalse steden en gemeenten kunnen ook OCMW’s en de Régies communales een aanvraag indienen. Gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap kunnen geen aanspraak maken op de subsidie. 

Focus op buitenschrijnwerk en ventilatie

In tegenstelling tot het reguliere UREBA-programma ligt de nadruk in deze uitzonderlijke oproep van het UREBA-programma op het verhogen van de energie-efficiëntie van gebouwen. De steun is daarom gericht op isolatiewerkzaamheden van muren, daken, en vloeren, buitenschrijnwerk en ventilatie. In toekomstige versies zal worden overwogen om ook subsidie te verlenen aan technische systemen gebruikmakend van hernieuwbare energiebronnen. In het reguliere UREBA-programma komen werken aan bijvoorbeeld verwarming, koeling en verlichting al in aanmerking.

Cofinanciering tot 75%

De cofinanciering ligt in de uitzonderlijke oproep hoger dan in het reguliere programma; de subsidie dekt maximaal 75% van de kosten voor werken in tegenstelling tot 30% binnen het reguliere UREBA-programma. Binnen het reguliere programma kan eveneens subsidie worden aangevraagd voor de energieaudit. In de uitzonderlijke oproep is de hoogte van de subsidie afhankelijk van de isolatiegraad en de mate van het gebruik van materialen op biologische basis. De subsidie is beperkt tot een maximum van 500.000 euro en tot 75% van de in aanmerking komende kosten.

Deadline eerste projectoproep voor begin september

Lokale overheden hebben tot 3 september 2021 om een projectaanvraag in te dienen. De succesvolle aanvragen zullen in november door de Waalse regering worden bekendgemaakt. In 2022 en 2023 zullen nog twee oproepen worden gedaan, waarbij er nieuwe begunstigden toegevoegd kunnen worden. Voor werken die niet onder deze uitzonderlijke oproep vallen kan ook nog steeds een beroep worden gedaan op het reguliere UREBA-programma. 

Voor meer informatie, contacteer Charlotte van de Water (charlotte.vandewater@agoria.be). 

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's