Ruim 80 miljoen euro voor herhuisvesting en noodreparaties aan gebouwen in Wallonië | Agoria

Ruim 80 miljoen euro voor herhuisvesting en noodreparaties aan gebouwen in Wallonië

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/08/21 door Charlotte van de Water
De overstromingen van midden juli als gevolg van hevige regenval hebben een grote impact gehad op Wallonië. Naar schatting hebben ruim 2.000 mensen nood aan alternatieve huisvesting. De Waalse Regering heeft aangekondigd ruim 2 miljard euro vrij te maken voor de wederopbouw van de getroffen gebieden, waarvan ruim 80 miljoen zal gaan naar herhuisvesting en noodreparaties.

Herhuisvesting van getroffen gezinnen

Een eerste prioriteit in het getroffen gebied is het bieden van alternatieve huisvesting voor de getroffen gezinnen. Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SLSP) krijgen hiervoor 25 miljoen euro ter beschikking. Een verdeling van 15 miljoen euro over de 10 getroffen SLSPs voor de herhuisvesting van ruim 300 gezinnen is goedgekeurd. De toekenning van de overige 10 miljoen is nog in afwachting van verdere analyse. De Société Wallonne du Logement wordt daarnaast gemachtigt om voorfinanciering te voorzien voor renovatiewerkzaamheden aan de sociale woningen. Voor de herhuisvesting van huishoudens wordt 50 miljoen euro voorzien via gemeenten en de OCMW’s via twee tranches van 27 en 23 miljoen euro. Voor meer details over de investeringen, klik hier

Prioriteit voor (ver)bouwingsprojecten in getroffen gebieden

Voor publieke gebouwen is er door de Gouverneurs 5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onder andere noodmaatregelen en essentiële werkzaamheden. Het Centre régional d'Aides aux Communes voorziet daarnaast in renteloze lening voor noodreparaties en benodigde veiligheids- en stabiliteitswerkzaamheden. Ook de Federatie Wallonië-Brussel heeft aangegeven binnen de subsidieprogramma’s prioriteit te zullen geven aan projecten in getroffen gebieden en in het bijzonder het investeringsplan voor scholen. Dit programma, waarvoor in juni een eerste voorontwerp door de Regering werd aangenomen, omvat zo’n 230 miljoen euro relancebudget. Op korte termijn zal beroep gedaan kunnen worden op het le Ecureuil fonds om slachtoffers van de benodigde cashflow te kunnen voorzien in afwachting van de schadeloosstelling door verzekeraars en het Rampenfonds.

Een totaalbudget van 2 miljard euro voor de wederopbouw

De Waalse regering heeft aangegeven in totaal 2 miljard euro te zullen vrijmaken voor de wederopbouw van de getroffen gebieden.  Hiervan wordt 800 miljoen vrijgemaakt vanuit het Relanceplan voor de heropbouw en 200 miljoen vanuit het calamiteitsfonds voor de schadeloosstelling van de slachtoffers. Naast investeringen in huisvesting en publieke gebouwen wordt er op korte termijn ook steun voorzien voor de basisbehoeften van huishoudens en  de ondersteuning van bedrijven. Voor gemeenten zijn voorzieningen getroffen voor het tijdelijk aantrekken van extra personeel om de bijkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook is budget voorzien voor de verwerking van de grote hoeveelheid afval die door de overstroming is ontstaan.

Oprichting van een wederopbouwcommissie

Om de heropbouw snel en gestructureerd te kunnen coordineren is door de Waalse Regering op 27 juli een speciale wederopbouwcommissie opgericht. Deze commissie zal zich bezig houden met verschillende bevoegdheden op het gebied van huisvesting, afvalbeheer, gezondheid, sociale en economische aangelegenheden, ruimtelijke ordening en stadsplanning, economie en beheer van waterwegen en openbare infrastructuren. Catherine Delcourt, Districtscommissaris van de provincie Luik, en Sylvie Marique, Secretaris-generaal van de Waalse Overheidsdienst, zijn aangesteld als coördinatoren van deze Commissie met een voorlopig mandaat van één jaar. De regering en de speciale commissie zullen nauw samenwerken met de vijf gouverneurs van de Waalse provincies.

Voor meer informatie over de bouwgerelateerde investeringen en het relanceplan, contacteer Charlotte van de Water. Bent u getroffen als bedrijf en op zoek naar meer informatie? Klik dan hier voor een overzicht van de beschikbare ondersteuning vanuit Agoria.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's