Netwerk Klimaat van start met de renovatie van lokale overheidsgebouwen | Agoria

Netwerk Klimaat van start met de renovatie van lokale overheidsgebouwen

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/08/21 door Charlotte van de Water
Begin dit jaar is het Netwerk Klimaat gestart met de uitwerking van acties binnen de werven energie-efficiënte en renovatie in publiek patrimonium en hernieuwbare energie. Voor hernieuwbare energie werd gestart met de opmaak van een inspiratiekaart voor warmtezonering en een nota rond energiegemeenschappen.

Om de lokale besturen te helpen bij de realisatie van hun klimaatdoelstellingen werd door Minister Demir in 2020 via de VVSG het Netwerk Klimaat opgericht. Met het Lokaal Energie en Klimaatpact Pact, dat op  4 juni op voorstel van minister Somers  door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, wordt nog extra ondersteuning (ook financieel) voor de lokale besturen voorzien in die inspanningen. 

Begin dit jaar is het Netwerk Klimaat gestart met de uitwerking van acties binnen de werven energie-efficiënte en renovatie in publiek patrimonium en hernieuwbare energie. Voor hernieuwbare energie werd gestart met de opmaak van een inspiratiekaart voor warmtezonering en een nota rond energiegemeenschappen. Voor het publiek patrimonium werd een pilootproject ontwikkeld om de klimaatrenovatie van lokale overheidsgebouwen te versnellen. Indien deze pilot in oktober succesvol blijkt, zal deze verder worden uitgerold over de Vlaamse steden en gemeenten. Ook wordt momenteel vanuit de VVSG, Life BE REEL! en Agoria bekeken hoe er samengewerkt kan worden om de collectieve renovatie van woningen te versnellen. 

Technologie als versneller van klimaatrenovatie 

De VVSG heeft tot doel om zo’n 300 steden en gemeenten te helpen om meer dan 15.000 gebouwen binnen 30 jaar tot klimaatneutraal niveau moeten brengen. Agoria zal hiervoor met de VVSG aan een inventarisatie werken van de mogelijke automatiseringspakketten die hierbij ingezet kunnen worden. Als tweede stap wil de VVSG voor lokale overheidsgebouwen de renovatiemogelijkheden zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Agoria zal hiervoor samen met de VVSG werken aan de voorbereidingen van een aantal business cases. 

Relancebudget voor een extra steunt in de rug 

Het Netwerk Klimaat wil samen met de betrokken partners lokale besturen de benodigde ondersteuning bieden om hun middelen doelgericht te kunnen investeren daar waar ze het verschil kunnen maken. Vanuit het Klimaatpact wordt in 2022 ongeveer 25 miljoen aan aanvullend budget voorzien, de daaropvolgende jaren zal er telkens 10 miljoen euro beschikbaar zijn. De steden en gemeenten kunnen hiermee initiatieven cofinancieren in 4 klimaatwerven, 2 rond mitigatie en 2 rond adaptatie.  Jaarlijks wordt door de VVSG in samenwerking met de stakeholders een werkingsprogramma opgesteld dat de werking concretiseert rond de beperking van CO2-uitstoot. Agoria levert als één van de stakeholders in het operationeel overleg input rond de mogelijke technologische oplossingen. 

Meer weten?  Contacteer Charlotte van de Water (klimaatneutraal bouwen) of Pierre Martens (energie).

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's