Investeringsmaatschappij FPIM aangewezen als coördinator voor de klimaatrenovatie van federale overheidsgebouwen | Agoria

Investeringsmaatschappij FPIM aangewezen als coördinator voor de klimaatrenovatie van federale overheidsgebouwen

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/08/21 door Charlotte van de Water
De federale regering wil tegen 2030 de helft van haar overheidsgebouwen klimaatneutraal gerenoveerd hebben. Dit doel kadert in de ambitie om tegen 2040 een volledige klimaatneutraal patrimonium gerealiseerd te hebben. Als eerste stap heeft de federale regering de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) aangewezen als investeerder en coördinator om de klimaattransitie te gaan begeleiden.

Op zoek naar private investeringen

In haar rol als investeerder en coördinator zal de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) op zoek gaan naar privaat-publieke samenwerkingen. De bedoeling is om zo te zorgen dat er naast overheidsmiddelen ook private investeringen ingezet kunnen worden voor de realisatie van de klimaatrenovaties. De financiering zal vorm krijgen als een energieprestatiecontract (EPC) of een publiek-privaat energiepartnerschap (PPEP). Het initiatief zal van start gaan met een proefproject.

Oprichting van een nieuwe eenheid

Centraal binnen de opdracht staat de oprichting van een Design, Renovate, Finance and Maintain (DRFM) eenheid. Deze nieuwe eenheid wordt in samenwerking met de eigenaars van deze gebouwen, de Regie der Gebouwen, het ministerie van Defensie en de NMBS/ Infrabel, ontwikkeld. Bij gelijkaardige DBFM-contracten gaat het veelal over een verbintenis op lange termijn waarbij naast het ontwerp, de bouw en de financiering ook het onderhoud wordt meegenomen. Dit type contract wordt ingezet om de aannemer te stimuleren om onderhoudsefficiënte oplossingen toe te passen.

Versterking van de federale investeringspolitiek

De FPIM is een federale overheidsholding met als doel de investeringspolitiek te versterken. Het kapitaal van de holding is volledig van de federale overheid en valt onder de bevoegdheid van Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën. Een ander recent initiatief van de FPIM, waarbij ook private investeringen worden aangetrokken, is de sponsoring van het Belgian Recovery Fund via de dochtervernootschap Relaunch for the Future. Dit fonds heeft een federaal budget van ongeveer 500 miljoen toegewezen gekregen om Belgische bedrijven te ondersteunen in de gevolgen van COVID-19.

Opstart met een pilootproject

Het is de bedoeling dat het project van start gaat met een eerste pilootproject waarin vijf à tien  gebouwen zullen worden aangepakt. De ervaring vanuit dit project zal worden gebruikt om de samenwerking tussen de FPIM en de Regie der Gebouwen, het Ministerie van Defensie en de NMBS/Infrabel verder te versterken en optimaliseren.

Voor meer informatie, contacteer Charlotte van de Water.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's