Agoria tevreden met het Vlaams Energie- en Klimaatpact voor lokale besturen | Agoria

Agoria tevreden met het Vlaams Energie- en Klimaatpact voor lokale besturen

Afbeelding
Gepubliceerd op 10/12/20 door Charlotte van de Water
Met het lokaal Energie- en Klimaatpact, dat door de Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir op dinsdag 8 december werd voorgesteld, worden ook steden en gemeenten voorzien van support bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Het pact zal de komende weken verder worden besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en wordt nadien ter ondertekening voorgelegd aan de lokale besturen.

Agoria verwelkomt het initiatief van ministers Demir en Somers en kijkt ernaar uit om als onderdeel van het operationeel overleg van het Netwerk Klimaat samen met de VVSG ook bij te dragen aan de ondersteuning van de steden en gemeenten in de realisatie van hun klimaatdoelstellingen.

Het Pact is de uitwerking van het Plan voor Lokale Energie- en Klimaatacties dat werd aangekondigd in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Met de ondertekening van engageert elke stad of gemeente zich voor de realisatie van de volgende doelstellingen:

  • ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant 2030;
  • realisatie van een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% in hun gebouwen op basis van een op te maken vastgoedstrategie;
  • verLEDding van openbare verlichting tegen 2030, realisatie van een groter draagvlak voor hernieuwbare energie en de opmaak van lokale warmte- en sloopbeleidsplannen
  • stimulering van burgers, bedrijven en verenigingen om samen de streefdoelen uit de werven gericht op vergroening, wonen, mobiliteit en water te behalen.

Vanuit het initiatief zullen een aantal acties worden ondernomen om de lokale besturen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. Zo zullen er klimaattafels worden georganiseerd en wordt bekeken op welke wijze (Europese) financiering kan worden gemobiliseerd. Als concrete acties voor de realisatie van de doelstellingen moet gedacht worden aan het aanplanten van bomen, het realiseren van collectieve klimaatrenovaties, de realisatie van hernieuwbare energieprojecten, het aanleggen van laadpunten voor elektrische voertuigen en fietspaden en het voorzien van extra opvangcapaciteit voor hemelwater. 

De Vlaamse regering zal voor dit Pact meer dan 300 miljoen euro vrijmaken, waarvan 175 miljoen voor mobiliteit, meer dan 40 miljoen voor renovaties en meer dan 65 miljoen voor algemene lokale klimaatacties. Dit is in aanvulling op het Netwerk Klimaat dat eerder dit jaar werd opgezet om steden en gemeenten te versterken in hun inspanningen. Voor dit netwerk werd de voor de komende vier jaar 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het voorzien van ontzorging, financieringsopties en de realisatie van concrete doorbraakprojecten.

Het lokaal Energie- en Klimaatpact kunt u hier lezen.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's