eHealth-normalisatie: International Patient Summary (IPS) en IHE Belgium | Agoria

eHealth-normalisatie: International Patient Summary (IPS) en IHE Belgium

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/06/17 door Karlien Erauw
Wilt u deel uitmaken van IHE Belgium, een samenwerkingsverband tussen gebruikers uit de zorgsector en softwareleveranciers met als doel informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren? Of werkt u graag mee aan een nieuwe standaard rond Patient Summary voor gebruik in onvoorziene gevallen of ongeplande zorg? Dat kan!

De Europese normalisatiecommissie CEN/TC251 heeft van de Europese Commissie de opdracht gekregen om een standaard te ontwikkelen voor “International Patient Summary for unscheduled care”.

Ook HL7 heeft zich geëngageerd tot een project rond Patient Summary voor het gebruik in onvoorziene gevallen of ongeplande zorg. HL7 International is een internationale organisatie die standaarden ontwikkelt voor het uitwisselen, integreren, delen en ophalen van elektronische gezondheidsinformatie die de klinische praktijk ondersteunt, alsook voor het beheer, de levering en de evaluatie van de gezondheidsdiensten.

CEN/TC 251 en HL7 zullen hun ontwikkelingen harmoniseren en hebben als doel één enkele standaard te ontwikkelen die wereldwijd gemakkelijk kan worden gebruikt door alle clinici bij ongeplande zorg.

De standaard moet voldoen aan zowel de internationale als de nationale vereisten, vermits veel landen al een patient summary in gebruik hebben. Het doel is om consensus te hebben over een minimalemaar niet-gelimiteerde lijst van elementen.

CEN/TC 251 zal een Europese standaard (EN) afleveren die gebaseerd is op de eHealth Network-richtlijnen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en op richtlijnen bij de EN voor de Europese implementatie van de IPS.

Wilt u graag meewerken aan de norm voor de International Patient Summary?

Dat kan! Sluit u aan bij de Belgische spiegelcommissie voor CEN/TC 215. Agoria ICT is door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangeduid als sectoroperator voor CEN/TC 215. Deelname aan de Belgische normalisatiecommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) die actief hun belangen wensen te verdedigen of op de hoogte willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis. Een seintje aan Karlien Erauw (karlien.erauw@agoria.be of 02/706.78.16) volstaat.

IHE Belgium

Agoria is ook mede-oprichter van IHE Belgium (www.ihe-belgium.org) dat het gebruik van internationale standaarden en IHE-profielen binnen België wil promoten en daartoe alle spelers binnen de gezondheidszorg wil samenbrengen. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers uit de zorgsector en softwareleveranciers en heeft als doel informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en te harmoniseren. Centraal hierbij staan het ondersteunen van zorgprocessen met communicatie tussen computersystemen en het bevorderen van interoperabiliteit.

Om dit te bereiken maakt IHE gebruik van zogenaamde use cases (beschrijvingen van specifieke gebruikssituaties), identificeert het voor iedere situatie de relevante standaarden en ontwikkelt het praktische beschrijvingen (IHEProfiles). Deze profielen, ondertussen al meer dan 150, situeren zich in 12 domeinen.

Wilt u graag deel uitmaken van IHE Belgium?

Neem dan contact op met Karlien Erauw (karlien.erauw@agoria.be of 02/706.78.16). Lidmaatschap is voor Agoria-lidbedrijven gratis.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's