Pas in maart 2022 een financieringsmodel voor videoconsulten | Agoria

Pas in maart 2022 een financieringsmodel voor videoconsulten

Afbeelding
Gepubliceerd op 04/11/21 door Alexander Olbrechts
Minister Vandenbroucke wil een model uitwerken voor de organisatie en financiering van teleconsultaties in de dagelijkse praktijk tegen eind maart 2022. Met Agoria HealthTech pleiten we al lang voor een permanent en duurzaam kader inzake teleconsultatie. Maart 2022 lijkt daarom nog ver weg.

In 2020 werden zowat 10 miljoen teleconsultaties uitgevoerd en zowel patiënten als zorgverleners waren hierover tevreden. Dat bleek althans uit enquêtes die afgenomen zijn bij de patiënten en zorgverleners. Bovendien concludeerde het KCE ook dat videoconsulten voor de follow-up van chronische ziekten bijzonder relevant zijn. Fysieke en digitale contacten zullen dus complementair worden in de toekomst.

Maar welk organisatie- en financieringsmodel is aangewezen om raadplegingen op afstand te integreren in de praktijk vandaag? In een nota die aan de medicomut werd overhandigd, stelt Frank Vandenbroucke 2 pistes voor om dit te doen: 

  • Ten eerste moet de werkgroep telegeneeskunde snel werken aan een voorstel dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 over de dienstverlening op afstand aanpast.
  • Ten tweede dat een nieuwe denktank parallel gaat werken aan een conceptnota, tegen eind maart 2022. Daarin wordt dan een model voorgesteld voor de optimale financiering en organisatie van videogesprekken in huisartsenpraktijken, uit te voeren vanaf 2023.

Wat vindt Agoria?

Voor Agoria HealthTech is telegeneeskunde, met inbegrip van de teleconsultatie, van cruciaal belang in de aanpak van enkele huidige problemen in de zorg. Teleconsultaties brengen namelijk een verhoogde efficiëntie en flexibiliteit met zich mee. Daarnaast zijn ze ontzettend praktisch voor minder mobiele patiënten en chronische patiënten. Bij een duurzaam georganiseerd kader is er zelfs ook een kostenbesparend element. De gesuggereerde uitvoering in 2023 lijkt dan ook zeer ver weg, zelfs wanneer men rekening houdt met de nodige tijd voor een optimale consensus tussen alle partijen om dit mogelijk te maken.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's