Financiering voor revalidatie-apps is nieuwe stap vooruit | Agoria

Financiering voor revalidatie-apps is nieuwe stap vooruit

Afbeelding
Gepubliceerd op 17/07/20 door Alexander Olbrechts
De overheid zal apps financieren voor de revalidatie van patiënten met een volledige heup- of knieprothese. Het gaat over toepassingen om de behandeling bij de kinesitherapeut of in het ziekenhuis vanop afstand te ondersteunen. In eerste instantie zullen ze gebruikt worden in het kader van een vergelijkend klinisch onderzoek.

Vergelijkend onderzoek

Mobiele toepassingen krijgen een plaats in het behandelplan voor patiënten die voor het eerst een totale heup- of knieprothese krijgen. In een eerste fase zal het Riziv het gebruik ervan financieren in het kader van een vergelijkende klinische studie: vanaf 1 oktober 2020 zullen patiënten in een aantal ziekenhuizen kunnen kiezen voor een klassieke revalidatie of voor een revalidatieprogramma met ondersteuning van een app. Voor het gebruik van de app en eventuele bijhorende sensoren zullen patiënten geen remgeld of supplementen betalen.

Dankzij de studie krijgen patiënten die dat willen al toegang tot een revalidatieprogramma met ondersteuning vanop afstand. Intussen kunnen beleidsmakers, de zorgsector en appontwikkelaars bijkomende gegevens verzamelen over de doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van de door een app ondersteunde revalidatie. Het UZ Gent zal de studie coördineren, onder toezicht van het Federaal Kenniscentrum. 

Mobile Health Belgium (MHealth Belgium)

De financiering voor het gebruik van apps in het kader van klinische studie is een nieuwe stap vooruit in het hele verhaal rond m-health. Om betrouwbare mobiele toepassingen een plaats te geven in de gezondheidszorg, zette minister De Block in oktober 2018 samen met sectorfederaties Agoria en beMedTech, het Riziv, het FAGG en het eHealth-platform het platform MHealthBelgium op. Bedrijven kunnen hun mobiele toepassingen aanmelden voor validatie bij dat platform.

Voor de beoordeling hanteert MHealthBelgium een validatiepiramide die bestaat uit drie niveaus. Het eerste niveau ging vorig jaar live. Apps op dat niveau beschikken over een CE-markering en zijn in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het tweede niveau is in mei van dit jaar uitgerold. Naast alle vereisten voor niveau 1 voldoen apps op het tweede niveau aan een reeks strenge ICT- en privacycriteria en kunnen ze communiceren met bestaande digitale toepassingen in de Belgische gezondheidszorg. Voor apps op het derde en laatste niveau werkt het Riziv momenteel een financieringsmodel uit. De financiering van revalidatie-apps in het kader van een klinische proef is daar alvast een voorsmaakje van.

Was dit artikel nuttig?