Vlaanderen Connect, een bedreiging voor de ICT-bedrijven? | Agoria

Vlaanderen Connect, een bedreiging voor de ICT-bedrijven?

Gepubliceerd op 30/04/14

De Vlaamse regering keurde einde maart het uitvoeringsbesluit goed voor de oprichting en operationalisering van Vlaanderen Connect, de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel. De vzw heeft als doelstelling het ICT-beleid voor de Vlaamse overheid op strategisch vlak uit te tekenen. Het is ook een middel voor de overheid om ICT-personeel aan te werven, te behouden en te detacheren naar entiteiten van de Vlaamse overheid. Het initiële voorontwerp van decreet werd al in 2011 goedgekeurd, waarna het decreet op 27 juni 2012 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

Hoewel in de pers geregeld de vergelijking wordt gemaakt is met de federale SMALS, is deze constructie duidelijk verschillend. In het kader van acties tegen de oneerlijke concurrentie die de bedrijven van de ICT vzw’s ondervinden, heeft Agoria voor dit dossier regelmatige contacten gehad met de bevoegde kabinetten. We wensten er voor te zorgen dat Vlaanderen Connect geen ICT-leverancier van 1700 personeelsleden zou worden die allerlei profielen aan de overheid levert om de bedrijven op oneerlijke wijze te beconcurreren.

Enkele belangrijke punten op een rij

  • Vlaanderen Connect heeft als hoofddoelstelling om ICT-personeel ter beschikking te stellen voor strategische brugfuncties. Deze mensen dienen de aansturing te realiseren met de ICT-partners. Andere types van ICT-personeel zijn uitgesloten, evenals het later inzetten van dit strategisch personeel voor andere taken (zoals bijv. programmatie).
  • Er is duidelijk omschreven wat niet tot de taken van Vlaanderen Connect behoort, met name het aanbieden van raamcontracten voor ICT-uitrusting, het uitvoeren van eigen projecten (zoals softwareontwikkeling), het uitbouwen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's