Erelijst | Agoria
Gepubliceerd op 02/06/17 door Bart Meert
Erelijst van de eGov laureaten sinds 2004

Erelijst van eGov Awards


Voor het beste e-gov-project van 2004 tot nu…


2004
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) voor het volledige project

2005
AZ Sint-Jan Brugge voor het BIAN- project, dat de artsen de mogelijkheid biedt om het dossier van hun patiënt op een beveiligde manier via het internet te raadplegen

2006
Gemeente Avelgem voor haar service-bibliotheek

2007
Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voor e-Depot, een toepassing die notarissen helpt om een onderneming sneller op te richten

2008
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) voor haar on-line front-office-toepassing rond tewerkstelling

2009
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) voor Sanitel, het elektronisch identificatie- en registratiesysteem voor landbouwdieren

2010
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor Administratieve vereenvoudiging en automatisatie van de structuurenquête ondernemingen

2011
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de toepassing Student@Work

2012
Stad Mechelen voor de toepassing Loket van de toekomst : Intellistamp en Webcamloket

2013
Stad Brugge voor de website van de Stad Brugge

2014
AGIV met het GIPOD-project (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein)

2015
Vastgoeddatabank van Vlaams Gewest

2016
G-Cloud IAAS & PAAS project van de Openbare instellingen van de Sociale Zekerheid & Federale overheidsdiensten

2017
Lage Emissie Zone Antwerpen van Agentschap Informatie Vlaanderen

2018
Flanders Research Information Space van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

2019
De Modernisering van de Burgerlijke Stand van het Beheerscomité Burgerlijke Stand (dat bestaat uit de vertegenwoordigers van FOD Justitie, FOD Binnenlandse zaken, FOD Buitenlandse zaken en tal van andere betrokken overheidsdiensten) en werd gecoördineerd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

2020
Coronalert van het Sciensano samen met Devside

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's