Digitalisering van overheid - Contacten | Agoria

Digitalisering van overheid

Digitalisering is dé manier bij uitstek om tijds- en efficiëntiewinsten te boeken, al dan niet gecombineerd met financiële besparingen. Dat geldt voor bedrijven, maar zeker ook voor overheden. Daarom zet Agoria graag alle initiatieven in de kijker waarbij overheidsdiensten digitaal moderniseren om burgers, bedrijven en ambtenaren een efficiëntere