Coronamaatregel: verlenging van de vervangingstermijn bij SWT | Agoria

Coronamaatregel: verlenging van de vervangingstermijn bij SWT

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/10/20 door Peter Ansoms
Indien de vervangingstermijn bij SWT minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode vanaf 01/03/2020 tot en met 31/12/2020, wordt de periode vanaf 01/03/2020 tot en met 31/12/2020 geneutraliseerd.
  • Indien de vervangingstermijn is aangevangen voor  1 maart 2020, houdt de vervangingstermijn op te lopen vanaf 1/3/2020 en begint hij pas verder te lopen  vanaf 1/1/2021.
  • Indien de vervangingstermijn normaal begon te lopen na 1 maart 2020, dan begint de vervangingsperiode pas te lopen vanaf 1/1/2021.

Ter herinnering:

De werkgever moet voor een werknemer die met SWT is gegaan verplicht een vervanger in dienst nemen binnen een periode die aanvangt op de eerste van de vierde maand voorafgaand aan die waarin het SWT een aanvang neemt, en die eindigt op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin het SWT een aanvang neemt. Het gaat dus om een totale vervangingsperiode van 7 maanden.

De periode vanaf 01/03/2020 tot en met 31/12/2020 wordt nu geneutraliseerd.

Voorbeeld:  een werknemer gaat met  SWT op 3/5/2020. De vervangingstermijn is aangevat op  1/1/2020 ( de vierde maand voorafgaand aan de maand waarin het SWT aanvangt)  en zou in normale omstandigheden eindigen op 1/8/2020 (de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin het SWT aanvangt) .  Door de uitzonderingsmaatregel zal de vervangingsperiode evenwel ophouden te lopen vanaf 1/3/2020 (op dat ogenblik zijn er twee maanden verstreken, de resterende periode bedraagt 5 maanden) , en verder lopen vanaf 1/1/2021. De vervangingsperiode loopt dan tot uiterlijk 31/5/2021. 

Voorbeeld:  een werknemer gaat met  SWT op 7/12/2020. In normale omstandigheden zou de vervangingstermijn aanvatten op  1/8/2020 ( de vierde maand voorafgaand aan de maand waarin het SWT aanvangt)  en eindigen op 1/3/2021 (de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin het SWT aanvangt). Door de uitzonderingsmaatregel zal de vervangingsperiode evenwel niet aanvatten op 1/8/2020, maar wel op 1/1/2020. De vervanging moet in dit voorbeeld zijn gebeurd uiterlijk op 1/8/2021.

Bron: interne onderrichting van de RVA voor de werkloosheidsbureaus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's