Coronamaatregel: kinderopvang tijdens de zomervakantie | Agoria

Coronamaatregel: kinderopvang tijdens de zomervakantie

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/07/21 door Mounia Barchid
De minister van Werk heeft beslist dat tijdens de zomervakantie ook tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind kan worden aangevraagd in twee specifieke situaties.

De twee situaties in kwestie waren niet uitdrukkelijk voorzien in de wet van 23 oktober 2020 betreffende tijdelijke steunmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie, namelijk:

  • het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan ten gevolge van een coronabesmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
  • het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door, maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont;
  • slechts één ouder kan van dit recht gebruikmaken (de twee ouders kunnen dus niet geljktijdig gebruikmaken van dit recht gedurende dezelfde periode);
  • het kind moet ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annulatie of de stopzetting van het kamp of de opvang, of vóór de quarantaine van het kind.

Formaliteiten

Om van deze mogelijkheid te kunnen gebruikmaken, moet de werknemer bij het indienen van zijn aanvraag twee ingevulde attesten overhandigen aan de werkgever. Deze zijn beschikbaar op de RVA-website:

  • het attest opvang kind zomervakantie annulatie corona
  • het attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona

Bron: mededeling van de RVA, 15/07/2021, n°213353/1, Riodoc – RVA Tech

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's