Agoria: 'Reduceer de mismatch op de arbeidsmarkt met 5 procent tegen 2030' | Agoria

Agoria: 'Reduceer de mismatch op de arbeidsmarkt met 5 procent tegen 2030'

Afbeelding
Gepubliceerd op 25/06/21 door Nele Laus
Vandaag krijgen de leerlingen uit het zesde middelbaar hun diploma. Velen van hen zullen de komende dagen, weken en maanden beginnen werken. Eén op de tien van de schoolverlaters is echter na een jaar nog werkloos volgens de laatste schoolverlatersstudie van de VDAB.

Vickie Dekocker, senior expert onderwijs en arbeidsmarkt van Agoria: “Hoe zorgen we ervoor dat de mismatch op de arbeidsmarkt structureel wordt verlaagd voor huidige en toekomstige werknemers? Enkel meer opleiden komt niet tegemoet aan wat structureel nodig is. Agoria stelt drie hefbomen voor om de mismatch tegen 2030 structureel met vijf procent te reduceren: koppel opleiding proactief aan verandering, maak een adaptief en selectief gamma van opleiden mogelijk en erken bedrijven als opleidingsverstrekker.

“In 2021 is staat  opleiden, opleiden, opleiden centraal op de arbeidsmarkt. Eén van de gekende maatregelen, het Vlaams opleidingsverlof werd hiervoor verdubbeld in aantal uren. Op zich een goede zaak om  levenslang leren nieuw leven in te blazen. Alleen 178.000 werkzoekenden en 360.000 tijdelijke werklozen staan op de teller terwijl de arbeidsmarkt terug aantrekt. Ook het aantal schoolverlaters dat nog werkzoekend is na 1 jaar neemt toe. Inzetten op kwantiteit zal niet volstaan, ook kwalitatieve maatregelen zijn meer dan ooit noodzakelijk en wenselijk”, vindt Vickie Dekocker.

Piste 1: Koppel opleiding proactief aan verandering

Veranderingen binnen een bedrijf, naar een andere onderneming of andere sector zullen meer en meer voorkomen. Erkende opleidingen door de overheid richten zich hoofdzakelijk op opleidingen  binnen eenzelfde functie, onderneming of sector. Maar wat als na corona een herstructurering plaatsvindt of een onderneming sluit. Verbreed opleiding tot transities en mobiliteit naar nieuwe ondernemingen, of knelpuntsectoren en transversale skills zodat werknemers die met ontslag bedreigd worden zich proactief kunnen voorbereiden op een nieuwe uitdaging.  
Concreet roept Vickie Dekocker op om de relancemaatregel van de competentiecheck, een maatregel om mensen bewust te maken van hun arbeidsmarktpositie en potentieel,  breed in te zetten.  Dit betekent voor transities naar de arbeidsmarkt (afgestudeerden, werklozen), en een diversiteit aan transities op de arbeidsmarkt, zoals naar een andere job, naar een andere onderneming, naar een andere sector, naar een ander statuut, naar transversale skills.

Piste 2: Een adaptief en selectief gamma van opleidingen

Veel overheidsmiddelen worden ingezet om opleidingen toegankelijk te maken voor een groot aantal mensen. Het achterliggend systeem werkt reactief waardoor  de snelheid van veranderingen op de arbeidsmarkt niet altijd volgt.  Op deze manier loopt het opleidingsaanbod dus altijd een beetje achter op wat de arbeidsmarkt vraagt. Daardoor is het ook niet eenvoudig om innovatieve beroepen te integreren en adaptieve  opleidingsprogramma’s op te maken. Willen overheidsmiddelen echt bijdragen aan de skills mismatch dan is dynamiek noodzakelijk.

Piste 3: Erken bedrijven als opleidingsverstrekker

Veel van de door de overheid erkende opleidingsverstrekkers zijn scholen, hogescholen, opleidingscentra. Niet enkel vormen bedrijven een andere context aan te leren door vormen van werkplekleren, ze zorgen ook voor een ideale omgeving waarin nieuwe technologie kan aangeleerd worden. Om die kennis zo breed mogelijk bekend te maken is het van belang dat alle technische en beroepsopleidingen toegang hebben tot de kennis die in bedrijven wordt ontwikkeld. Erken bedrijven als opleidingsverstrekkers.

Vickie Dekocker roept dus op om in te zetten op ‘less is more’. Eerder dan  enkel in te zetten op meer opleiden is de nood aan kwalitatieve maatregelen nodig om de mismatch tegen 2030 met vijf procent te reduceren.
 

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's