Voorstellen herziening New Approach positief onthaald | Agoria

Voorstellen herziening New Approach positief onthaald

Gepubliceerd op 26/07/07 door Marc Cumps

Orgalime, de federatie van de Europese engineeringindustrie, staat positief tegenover de Europese voorstellen om de 'New Approach' verder te versterken en te optimaliseren. De New Approach of 'Nieuwe aanpak' is een wetgevingstechniek op het gebied van het vrije verkeer van goederen en is vooral bekend door de CE-markering.

Deze voorstellen (zie verwante artikels voor toelichting) omvatten enerzijds een ontwerp van verordening betreffende accreditatie en markttoezicht en anderzijds een ontwerp van besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten. Momenteel worden de voorstellen behandeld door het Europese Parlement en de Raad.

Het ontwerp van besluit specifieert een model dat de basis zal vormen voor toekomstige Europese productwetgeving. De verordening beoogt harmonisatie op het vlak van accreditatie en markttoezicht. Markttoezicht is essentieel, zowel om gebruikers van producten optimaal te beschermen als om de concurrentiepositie van bonafide bedrijven te vrijwaren.

Agoria blijft aandringen op de implementatie van ernstig markttoezicht. Meer controle op de veiligheid en echtheid van producten is één van de onderwerpen die Agoria specifiek op de agenda van de volgende regering wil plaatsen (meer daarover in de Agoria-verkiezingsspecial).

Orgalime-visie op voorstel van besluit 

Afbeelding
(pdf)
Orgalime-visie op voorstel van verordening 
Afbeelding
(pdf)

Verwante artikels

Op zoek naar informatie over Europese technische richtlijnen? Consulteer de rubriek 'Technische Wetgeving' in Agoria Online.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden