Specifieke gegevens bij keuring van nieuwe huishoudelijke PV-installaties | Agoria

Specifieke gegevens bij keuring van nieuwe huishoudelijke PV-installaties

Gepubliceerd op 10/08/11 door Marc Cumps

In een recente nota aan de erkende controle-organismen vraagt de FOD Economie dat bij de keuring van een nieuwe huishoudelijke fotovoltaïsche installatie op laagspanning met een vermogen tot en met 10 kVA.ac minimum de volgende specifieke gegevens in het keuringsverslag worden vermeld:

Vanaf 15 juli 2011:

  • Aantal en piekvermogen van de geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Aantal, type, serienummer en maximaal ac vermogen van de geplaatste omvormer(s)
  • Serienummer, meterstand van de productiemeter(s) op de dag van de keuring en waarbij verklaard wordt dat de installatie beantwoordt aan het AREI

Vanaf 1 januari 2012

  • Aanwezigheid van de MID-markering (MID : Measuring Instruments Directive) op de voorzijde van de meter(s) of een andere metrologische ijkmarkering conform de nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van de MID.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden