RED-richtlijn 2014/53/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen | Agoria

RED-richtlijn 2014/53/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen

Afbeelding
Gepubliceerd op 26/07/21 door Marc Cumps
Op 20 juli 2021 werd een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor de radioapparatuurrichtlijn (RED) gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, en dit volgens de nieuwe procedure.

De publicatie bevindt zich in de L-reeks van het Officieel Publicatieblad (gemeenschapswetgeving) in plaats van in de C-reeks (mededelingen en bekendmakingen) en dit via een uitvoeringsbesluit. Volgens de vorig jaar geïntroduceerde procedure vermeldt de publicatie enkel de wijzigingen, niet de volledige lijst van geharmoniseerde normen.

De wijzigingen hebben betrekking op radartoepassingen voor bodem- en wandsondering, radiofrequentie-identificatieapparatuur, radioapparatuur voor “Euroloop”-spoorwegsystemen, genetwerkte korteafstandsapparatuur, draadloze industriële toepassingen en breedbandcommunicatieradioverbindingen voor schepen en offshore-installaties.

Raadpleeg hier het uitvoeringsbesluit.

Was dit artikel nuttig?