Prestatiebestendigheid bouwproducten: verduidelijking van systemen voor beoordeling en verificatie | Agoria

Prestatiebestendigheid bouwproducten: verduidelijking van systemen voor beoordeling en verificatie

Gepubliceerd op 17/04/14 door Dirk De Moor

De Europese Commissie stelt volgende verduidelijkingen van de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) volgens de bouwproductenverordening (CPR) voor:

  • De bijzondere behandeling van producten waarvoor Europese Technische Beoordelingen (ETA) worden opgesteld. In de oorspronkelijke bijlage 5 was dit vergeten. Hoewel Technische Beoordelings Instanties niet de status van aangemelde instanties hebben, zijn ze erkend als instanties die de prestaties van bouwproducten beoordelen in het geval van een Europese Technische Beoordeling. Om fabrikanten onnodige kosten en lasten te besparen, moeten dergelijke evaluaties als basis gebruikt worden voor de volgende taken van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid door aangemelde instanties en fabrikanten.
  • Een vereenvoudigde en duidelijkere omschrijving van de taken onder de verschillende systemen.
  • Een betere afspiegeling van de huidige praktijk rekening houdend met de praktische ervaringen verzameld en gerapporteerd door de aangemelde instanties, de lidstaten en de industrie.

Deze ontwerpverordening 

Afbeelding
heeft niet de intentie om de verdeling van taken voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid onder de bouwproductenverordening te veranderen.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden