Nieuwe Europese richtlijn inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur | Agoria

Nieuwe Europese richtlijn inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op 02/08/14 door Marc Cumps

De nieuwe richtlijn 2014/53/EU voor radioapparatuur (“Radio Equipment Directive”, kortweg RED) vervangt de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur (R&TTE richtlijn 1999/5/EG) die sinds 1999 van toepassing was.

In de nieuwe richtlijn wordt radioapparatuur als volgt gedefinieerd : “elektrische of elektronische producten die doelbewust radiogolven uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, of elektrische of elektronische producten die moeten worden aangevuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust radiogolven te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie”.

Radioapparatuur omvat dus producten zoals mobiele telefoons, GPS/Galileo-ontvangers maar ook apparaten en machines met ingebouwde “short range devices” (zoals Bluetooth, WiFi, RFID, enz.).

De nieuwe richtlijn 2014/53/EU introduceert o.a. de volgende belangrijke wijzigingen in vergelijking met de richtlijn van 1999:

  • Eindapparatuur met vaste lijnen valt niet langer binnen het toepassingsgebied
  • Duidelijker vereisten wat betreft de minimumperformantie van ontvangers om bij te dragen tot een efficiënt gebruik van het radiospectrum
  • Afstemming op het nieuwe wetgevend kader voor het verhandelen van producten (zie verwant artikel) onder andere door duidelijkere verplichtingen voor alle marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) te specifiëren.
  • Invoering van traceerbaarheidsvereisten die markttoezicht eenvoudiger en efficiënter maken. De Europese Commissie krijgt tevens de mogelijkheid om een voorafgaande registratie te eisen voor productcategorieën met een lage conformiteitsgraad.
  • Schrapping van een aantal administratieve verplichtingen, zoals de voorafgaande kennisgeving van radioapparatuur waarvoor niet-geharmoniseerde frequentiebanden worden gebruikt.
  • Garanderen dat software alleen kan worden gebruikt met radioapparatuur nadat de conformiteit van de combinatie van software en radioapparatuur aangetoond is.
  • Mogelijkheid voor de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden