Europarlementariërs onderstrepen nood aan beter markttoezicht | Agoria

Europarlementariërs onderstrepen nood aan beter markttoezicht

Gepubliceerd op 25/03/11 door Marc Cumps
Het Europees Parlement heeft eerder deze maand een resolutie over de toekomstige herziening van de algemene productveiligheidsrichtlijn aangenomen. In de resolutie worden diverse prioriteiten naar voor geschoven die tot doel hebben de veiligheid van alle burgers te verbeteren en die een krachtig signaal zijn aan het adres van de Commissie.

Een belangrijk aandachtspunt in de resolutie is o.a. markttoezicht. Het Parlement vraagt de lidstaten en de Commissie om aangepaste middelen voor markttoezicht in te zetten. Een falend markttoezichtsbeleid kan immers concurrentieverstorend werken, de veiligheid van gebruikers in het gedrang brengen en het vertrouwen in de interne markt ondermijnen.

Raadpleeg de integrale tekst van de resolutie.

Verwant artikel

Europese richtlijn algemene productveiligheid: resultaten openbare raadpleging

De rest is gereserveerd voor Agoria leden