Europa actualiseert spectrumharmonisatie voor Short Range Devices | Agoria

Europa actualiseert spectrumharmonisatie voor Short Range Devices

Gepubliceerd op 15/01/14 door Marc Cumps
Naar aanleiding van technologische en marktontwikkelingen op het gebied van korteafstandsapparatuur (beter bekend als 'Short Range Devices' of 'SRD's') heeft de Europese Commissie heeft haar beschikking met betrekking tot de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door dergelijke apparatuur aangepast.

Deze beschikking harmoniseert de frequentiebanden en bijbehorende technische gebruiksvoorwaarden (maximaal zendvermogen / maximale veldsterkte / maximale vermogendichtheid / aanvullende parameters en andere gebruiksbeperkingen) voor SRD's. Short range devices worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen zoals intelligente vervoersystemen, medische implantaten, alarmsystemen, lokale communicatie, … en waarbij wordt gebruikgemaakt van technologieën zoals Bluetooth, RFID, WiFi, ZigBee,...

Apparatuur die voldoet aan de in de beschikking uiteengezette voorwaarden moet tevens voldoen aan de Europese richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunciatie-eindapparatuur (R&TTE-richtlijn 1999/5/EC) om het spectrum doelmatig te gebruiken teneinde schadelijke interferentie te voorkomen.


U zoekt informatie over Europese technische richtlijnen? Raadpleeg de rubriek 'Technische wetgeving' onder 'Sectorwetgeving & normen' in Agoria Online.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden