EMC-richtlijn 2014/30/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen | Agoria

EMC-richtlijn 2014/30/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen

Gepubliceerd op 06/11/20 door Marc Cumps
Op 4 november 2020 werd een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, en dit volgens de nieuwe procedure die vorig jaar werd ingevoerd. 

De publicatie bevindt zich vanaf nu in de L-reeks van het Officieel Publicatieblad (gemeenschapswetgeving) in plaats van in de C-reeks (mededelingen en bekendmakingen) en dit via een uitvoeringsbesluit. Volgens de nieuwe procedure vermeldt de publicatie enkel de geïntroduceerde wijzigingen, niet de volledige lijst van geharmoniseerde normen. 

Het nieuwe uitvoeringsbesluit presenteert in twee bijlagen de wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde lijsten: 

  • Bijlage 1: Referenties van toegevoegde geharmoniseerde normen
  • Bijlage 2: Referenties van geharmoniseerde normen die worden ingetrokken, met vermelding van datum waarop intrekking ingaat 

De wijzigingen introduceren nieuwere versies van normen voor ISM-apparatuur (EN 55011), huishoudelijke apparaten (EN 55014-1), verlichting (EN 55015) en multimedia-uitrusting (EN 55032). De oudere versies van deze normen bieden na 4 mei 2022 geen vermoeden van overeenstemming meer met de wettelijke verplichtingen. 

Het nieuwe formaat van de officiële publicatie is niet zo gebruiksvriendelijk voor een globaal overzicht van de geldende geharmoniseerde normen. Om hieraan tegemoet te komen, zal de Commissie in een later stadium op haar website een informele samenvatting publiceren die de referenties van alle geharmoniseerde normen consolideert. 

Raadpleeg hier het uitvoeringsbesluit.

Was dit artikel nuttig?