CE-markering: toepassing nieuwe EMC-richtlijn gestart | Agoria

CE-markering: toepassing nieuwe EMC-richtlijn gestart

Gepubliceerd op 15/09/07 door Marc Cumps
De nieuwe Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2004/108/EG wordt sinds 20 juli 2007 effectief toegepast. Haar voorganger, EMC-richtlijn 89/336/EEG, werd diezelfde dag ingetrokken. Een gelegenheid om de informatie over de nieuwe EMC-richtlijn te bundelen.

EMC-richtlijn 2004/108/EG is van toepassing op uitrusting die elektromagnetische storingen kan veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden aangetast. Het gaat om een uitgebreid gamma van elektrische en/of elektronische apparaten en uitrusting en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten.

Enkel uitrusting die voldoet aan een gepast niveau van elektromagnetische compatibiliteit mag op de Europese markt worden gebracht of in dienst worden genomen. De richtlijn stelt enerzijds dat de opwekking van elektromagnetische storingen beperkt moet worden tot een zodanig niveau dat andere apparaten normaal kunnen functioneren. Anderzijds wordt een intrinsieke ongevoeligheid ten opzichte van de gangbare elektromagnetische storingen vereist.

Producten die in het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, moeten voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn. De fabrikant of importeur (bij invoer van buiten de Europese Unie) is hiervoor verantwoordelijk en hij moet ook bepaalde administratieve verplichtingen vervullen. Vervolgens wordt de CE-markering aangebracht, waarmee wordt aangegeven dat het product beantwoordt aan de wettelijke vereisten van alle relevante zogenaamde 'New Approach'-richtlijnen (zie overzichtslijst op www.newapproach.org). In bijgaande nota vindt u meer informatie over:
  • officiële teksten
  • veranderingen t.o.v. de oude EMC-richtlijn
  • timing en overgangsperiode
Uitgebreide nota 
Afbeelding


Voor vragen over de interpretatie, toepassing en gevolgen van de EMC-richtlijn kunt u terecht bij Marc Cumps (zie hierna).

Meer informatie over Europese technische richtlijnen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden