Belgische omzetting radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU gepubliceerd | Agoria

Belgische omzetting radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU gepubliceerd

Gepubliceerd op 13/07/16 door Marc Cumps

De radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU vervangt vanaf 13 juni 2016 de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) 1999/5/EC. Producten die conform zijn met de R&TTE-richtlijn kunnen nog tot 13 juni 2017 op de markt worden gebracht. 

De Belgische omzetting van de radioapparatuurrichtlijn is vervat in het KB van 25 maart 2016 (“Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur”) 

Afbeelding
dat op 11 mei 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Verwante artikels

 

De rest is gereserveerd voor Agoria leden