Uitzonderlijk vervoer: lobbywerk werpt vruchten af | Agoria

Uitzonderlijk vervoer: lobbywerk werpt vruchten af

Gepubliceerd op 02/06/12 door Herman Looghe
Op 23 mei jl. heeft op het kabinet van Staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet opnieuw overleg plaatsgevonden over de voorstellen van de sector tot wijziging van het huidige KB betreffende het uitzonderlijk vervoer.

Na meer dan twee jaar intensief gezamenlijk lobbywerk van Agoria Montage en Kranen, de Confederatie Bouw, de transportfederaties Febetra en TLV, de Vereniging van de Belgische Kraanverhuurders en de Vlaamse Havenvereniging is een akkoord over verschillende voorstellen van de betrokken sectoren nakend.

Afbeelding

Marc Sarens, voorzitter van de technische werkgroep, en Herman Looghe, verantwoordelijke voor de sector Montage en Kranen bij Agoria, pleitten tijdens ons corporate event 2012 bij minister Milquet voor een aanpassing van de wetgeving inzake de begeleiding.

Het ontwerp van KB beantwoordt al aan enkele van onze verzuchtingen, o.a. met betrekking tot:

 • de veiligheidsuitrusting
  • het bord C3 zal enkel nog in het begeleidingsvoertuig aanwezig moeten zijn;
  • begeleiders zullen voortaan ‘s nachts en bij slechte zichtbaarheid enkel een toorts moeten gebruiken (overdag enkel bord C3);
  • het opschrift “convoi exceptionnel” zal ook toegelaten worden;
  • de borden op begeleidingswagens die geen begeleiding uitvoeren, moeten vooraan en achteraan niet afgedekt of afgenomen worden;
  • verplichte signalisatiekledij voor de begeleider moet voldoen aan het type NBN EN 471+A1:2008 en volgende, van klasse 3 of gelijkwaardig en bestaande uit een vest van gele kleur en een broek van dezelfde kleur of een combinatie van dezelfde kleur.
 • de rijverboden
  • inperking van het rijverbod op alle wegen en autosnelwegen van zaterdag 12.00 uur tot zondag middernacht;
  • het vakantierijverbod (op vrijdag vanaf 15.00 tot 22.00 uur) in de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden