Ontwerp-KB over GSM en SAR: resultaten consultatieronde | Agoria

Ontwerp-KB over GSM en SAR: resultaten consultatieronde

Gepubliceerd op 20/01/12 door Isabel Michiels
Agoria heeft actief deelgenomen aan de consultatierondes over het ontwerp-kb betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het energieabsorptietempo en de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden.

Deze consultatierondes bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en de Raad voor het Verbruik zijn nu afgerond. De belangrijkste elementen van dit overleg worden in adviezen weerspiegeld (zie hierna).

De voornaamste aandachtspunten die Agoria naar voren heeft geschoven, zijn de volgende:

1/ De betekenis van de SAR-waarde

SAR is de afkorting van ‘Specific Absorption Rate’. Dat is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die door de gebruiker van producten die radiogolven uitzenden geabsorbeerd wordt. De SAR-waarde van een toestel aan de consument meedelen mag dan wel goed bedoeld zijn, dit is niet representatief voor de reële blootstelling.

2/ Informatie aan de consument

Om de consument te informeren voorziet het ontwerp-KB dat de SAR-waarde op de plaats van verkoop moet worden aangeduid. De opstellers van het ontwerp-KB wensten daarmee vermoedelijk vanuit het voorzorgsbeginsel de burger te verwittigen over de mogelijke risico’s die hij loopt bij het gebruik van toestellen die radiogolven uitstralen. De Europese Commissie vindt dat de producenten al aan het voorzorgsprincipe hebben voldaan door de SAR in hun handleiding te vermelden. Daarmee rekening houdend, leek het voor Agoria niet aangewezen om in België de SAR-waarde op het verkooppunt aan te brengen en zeker niet voor andere toestellen dan

De rest is gereserveerd voor Agoria leden