Omzendbrieven - Federaal FOD | Agoria

Omzendbrieven - Federaal FOD

Gepubliceerd op 28/08/15 door Sébastien Paternotte

Federaal FOD M&V/SPF M&T

2011

Omzendbrief 2011-CC2 Referentiemassa 

Omzendbrief 2011-CC3 Alleenstaande gevallen 

Omzendbrief 2011-CC4 Validatie homologatie andere lidstaat 

2012

Omzendbrief 2012-CC1 Emissie Euro 5a M1 en G voor specifieke sociale behoeften 

Omzendbrief 2012-CC1 Restantvoorwaarden 29 april en 29 oktober 2012 

Omzendbrief 2012-CC4 Emissies 5a en 6a M1 M2 N1 N2 

Omzendbrief 2012-CC5 Meerijders & kenmerken landbouwtrekkers op wielen 

Omzendbrief 2012-CC6 Typegoedkeuringen voor aftakassen landbouwtrekkers 

2013

Omzendbrief 2013-CC1 Installatie koppelinrichtingen individuele goedkeuringen 

Omzendbrief 2013-CC1 Restantvoorwaarden voltooide voertuigen categorie O 

Omzendbrief 2013-CC2 Euro V en VI 

Omzendbrief 2013-CC3 Emissies Euro 5b en 6b M1 M2 N1 N2 

Omzendbrief 2013-CC3 Emissienorm Euro 5b en 6b 

2014

Omzendbrief 2014-CC1 Massa's voor UV aan vrachtwagens en trekkers 

Omzendbrief 2014-CC1-20 Restantvoorwaarden ten gevolgen van 661/2009 

Omzendbrief 2014-CC2-21 Restantvoorwaarden betreffende 2007/46 (Bijlage XIX) 

2015

Omzendbrief 2015 Veiligheids- en identificatiemarkering voertuigen en containers hulpverleningzones (hulpverleningsvoertuigen)  

Omzendbrief 2015-CC1 661-2009 Restantvoorwaarden nieuwe voortuigen 

Omzendbrief 2015-CC2 emissie lichte voertuigen 

Omzendbrief 2015-CC3 emissie M3-N3 corr 1 

Omzendbrief 2015-CC4 Motors fase IIIb 

Omzendbrief 2015-CC5 168-2013 Restantvoorwaarden nieuwe voertuigen  

2016

Omzendbrief 2016-CC1 GSR restantvoorraden nieuwe voertuigen 11 juli 2016 

Omzendbrief 2016-CC2 restantvoorwaarden Euro 5b en Euro 6b 

Omzendbrief 2016-CC3 Euro 4 L 

Omzendbrief 2016-CC3 restantvoorwaarden Euro 4 L NL - Corr 1 

Omzendbrief 2016-CC4 Emissies van landbouwvoertuigen fase IIIb corr. 1 

Omzendbrief 2016-CC5 Richtlijn 2006-40 1-01-2017 

Omzendbrief 2016-CC6 GSR 661_2009 Restantvoorwaarden 

Omzendbrief 2016-CC7  Euro VI 1-01-2017 

De rest is gereserveerd voor Agoria leden