RoHS 2: nieuwe vrijstellingen gepubliceerd | Agoria

RoHS 2: nieuwe vrijstellingen gepubliceerd

Gepubliceerd op 28/05/14 door Marc Cumps

De RoHS-richtlijn 2011/65/EU verbiedt het gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers in elektrische en elektronische apparatuur. Voor een beperkt aantal toepassingen die gespecifieerd worden in bijlagen van de richtlijn wordt in een vrijstelling op dit verbod voorzien.

Deze vrijstellingen worden toegekend als de vervanging door andere stoffen ofwel technisch onmogelijk is, ofwel meer nadelen dan voordelen biedt voor het milieu, de gezondheid en/of veiligheid. De toegekende vrijstellingen hebben een maximale geldigheidsduur en worden ook geregeld opnieuw geëvalueerd en herzien naargelang van de technologische vooruitgang.

Met de Gedelegeerde Richtlijnen 2014/69/EU tot en met 2014/76/EU heeft de Europese Commissie nieuwe vrijstellingen toegekend, onder andere voor medische hulpmiddelen, meet-en regelapparatuur en verlichtingstoepassingen.

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de nieuwe vrijstellingen en hun geldigheidsduur.

Tabel: Nieuwe vrijgestelde toepassingen (aanpassing bijlage III van RoHS richtlijn 2011/65/EU)

Referentie

Vrijstelling

Vervaldatum

2014/72/EU

Lood in soldeer en afwerkingen van de uiteinden van elektrische en elektronische componenten en afwerkingen van printplaten voor gebruik in ontstekingsmodules en andere elektrische en elektronische regelsystemen voor motoren

31 december 2018

2014/72/EU 

Kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst 

31 december 2018 

Tabel : Nieuwe vrijgestelde toepassingen voor medische hulpmiddelen en meet- en regelapparatuur (aanpassing bijlage IV van RoHS richtlijn 2011/65/EU)

Referentie

Vrijstelling

Vervaldatum

2014/69/EU

Lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom voor industriële meet- en regelapparatuur

31 december 2020

2014/70/EU

Lood in

De rest is gereserveerd voor Agoria leden