Milieuboodschappen op bouwproducten: welke boodschappen en producten? | Agoria

Milieuboodschappen op bouwproducten: welke boodschappen en producten?

Gepubliceerd op 20/09/14

Vanaf 1 januari 2015 moet een fabrikant die een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product eerst een levenscyclusanalyse laten uitvoeren en die registreren in een publiek toegankelijke databank.

Het koninklijk besluit 

Afbeelding
tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank van 22 mei 2014 werd in het Staatsblad van 14 juli jl. gepubliceerd.

De tekst is sinds de eerste voorstellen in gunstige zin geëvolueerd (o.a. doordat elektrische en elektronische toestellen en uitrusting voor luchtbehandeling op verzoek van Agoria werden vrijgesteld van de verplichting om een milieuproductverklaring op te stellen en te registeren). Toch zijn nog heel wat punt van de kritiek op de finale versie:

  • weinig duidelijke motiveringen en structuur van de tekst
  • verwarring tussen de reglementering van milieuboodschappen op producten en de voorwaarden voor het op de markten brengen van de producten
  • aangepaste definitie van bouwproducten
  • behoud van bijlage 2 waarin niet-geharmoniseerde indicatoren zijn opgenomen
  • wat met het overleg en de harmonisatie op Europees vlak en met de gewesten

 Agoria vraagt thans dat deze nieuwe verplichting op soepele en realistische manier wordt toegepast en het voor de ondernemingen zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. 

Over welke milieuboodschappen gaat het? 

De wetgeving geldt voor alle milieuboodschappen die op het bouwproduct worden aangebracht, maar niet voor reclamefolders en -panelen.

Een milieuboodschap (art 2.12°) is “een geschreven communicatie met inbegrip van symbolen over een of meerdere milieuaspecten van een product. Dit op het product zelf, op de verpakking

De rest is gereserveerd voor Agoria leden