Europese industrie van mobiele machines verheugd over goedgekeurde overgangsbepalingen voor fase V-motoren | Agoria

Europese industrie van mobiele machines verheugd over goedgekeurde overgangsbepalingen voor fase V-motoren

Gepubliceerd op 15/07/20 door Stephan Belaen
De Europese industrie van mobiele machines is verheugd over de stemming in het Europees Parlement over de overgangsbepalingen voor fase V-motoren om de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken.

Vrijdagavond 10 juli heeft het Europees Parlement een tekst aangenomen waarbij de overgangstermijnen van fase V voor bepaalde categorieën motoren die in niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM) en trekkers moeten worden gemonteerd, met twaalf maanden worden verlengd. De stemming maakt de weg vrij voor de bekendmaking in het Publicatieblad van de gewijzigde versie van Verordening (EU) nr. 2016/1628. 

De gewijzigde wetgeving biedt een belangrijke maatregel om de verstoringen in de sector als gevolg van de COVID-19-pandemie te verzachten. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de industrie in maart heeft de Europese Commissie in juni een voorstel ingediend om de termijnen van 30 juni en 31 december 2020 respectievelijk voor de productie en het in de handel brengen van niet voor de weg bestemde mobiele machines met overgangsmotoren van <56kW en ≥130kW uit te stellen met een jaar. 

De sector van de niet voor de weg bestemde mobiele machines staat ook positief tegenover de retroactieve toepassing van deze wetswijziging vanaf 1 juli, die de fabrikanten de nodige rechtszekerheid biedt.

Was dit artikel nuttig?