Hoe de EU met slimme regels onze industrie kan helpen | Agoria

Hoe de EU met slimme regels onze industrie kan helpen

Gepubliceerd op 19/02/14 door Dominique Du Tré
Wist u dat liefst 75 procent van de regels waaraan onze producten moeten voldoen, door de Europese instellingen worden vastgelegd? Het is dus zaak om erbij te zijn en te wegen op de Europese regels. Agoria ijvert op dit vlak voor regels met realistische doelstellingen, die voor iedereen gelijk zijn en die innovatieve ideeën uit de industrie een steuntje in de rug geven.
Europa zal zijn plaats binnen de globale economie de komende decennia moeten vrijwaren. Een sterke industriële verankering is hiervoor een noodzaak. Zo kunnen we immers werk en welzijn creëren en tegelijkertijd met innovatie een antwoord bieden op nieuwe maatschappelijke noden.
De doelstellingen die Europa zichzelf hierbij oplegt, worden vaak vertaald in regels en voorschriften. Die zijn nodig, maar op voorwaarde dat ze rekening houden met de technologische en economische mogelijkheden van de bedrijven. Agoria is op Europees niveau actief in verschillende regelgevende comités en schuift 3 prioriteiten naar voren:

The right men and women at the right place

75% van de technische regelgeving in België is gebaseerd op Europese regelgeving. Europese verordeningen en richtlijnen zijn van toepassing in alle Europese Lidstaten. België heeft er dus alle belang bij aanwezig te zijn en deze dossiers goed op te volgen. Informatie uitwisselen met onze Belgische vertegenwoordigers in de Europese instellingen is een prioriteit.
Agoria nodigt de verkozen Belgische leden van het Europees Parlement alvast uit om zich te engageren voor die Parlementaire Commissies waar de regelgevende initiatieven met een directe impact op onze technologische industrie bepaald worden: IMCO (Interne Markt en Consumentenbescherming), ITRE (Industry, Telecom, Research, Energy), ENVI (Milieu).

Gelijke regels voor iedereen

Realistische doelstellingen, realistische regels, maar bovenal, voor iedereen gelijk. Regelgeving is pas geloofwaardig als ze ook wordt nageleefd. Europa kan inzet verwachten van bonafide bedrijven als ze gesteund worden door een Europa dat nauwlettend toekijkt op de spelregels en ook ingrijpt wanneer het nodig is. Zo niet zullen malafide bedrijven of goedkope importproducten van buiten de Europese Unie onze bedrijven weg concurreren.
Ter illustratie: uit een assessment study van de Europese Commissie (2013) blijkt dat tot 30% van de elektrotechnische, mechanische, medische en bouwgerelateerde producten op de Europese markt niet conform zijn met de regelgeving. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel.

Smart Europe

De Europese Unie vraagt haar lidstaten “slimme specialisatie strategieën” te ontwikkelen met het oog op een efficiëntere inzet van haar innovatie steunmaatregelen. Ook door slimme regels op te stellen, kan de EU innovatieve bedrijven uit de technologische industrie steunen. Ons land kan met zijn hoogtechnologische industrie zijn troeven uitspelen en zijn concurrentievermogen verhogen. Het is nu aan de EU om deze innovatie met slimme regels te ondersteunen.

Dominique DU TRE
Directeur expertisecentrum Regelgeving & normalisatie

Lees meer op www.kiestechnologie.be/nl/Europa
Was dit artikel nuttig?