Hervorming interne markt voor industriële producten: conclusies openbare raadpleging | Agoria

Hervorming interne markt voor industriële producten: conclusies openbare raadpleging

Gepubliceerd op 29/11/13 door Marc Cumps
De Europese Commissie heeft een samenvatting gepubliceerd van de resultaten van de openbare raadpleging die ze in 2013 organiseerde over de hervorming van de interne markt voor industriële producten.

De resultaten identificeren zwak markttoezicht als een belangrijke barrière voor de interne markt en geven aan dat een meerderheid van de respondenten gekant is tegen kostelijke vereisten. Het rapport vestigt de aandacht op volgende punten:

  • Zwak markttoezicht, in het bijzonder voor professionele producten, en zwakke controles aan de Europese grenzen leidt tot oneerlijke concurrentie. Hoge traceerbaarheidskosten zijn dus niet noodzakelijk gerechtvaardigd.
  • Uiteenlopende omzettingen. De manier waarop lidstaten Europese wetgeving omzetten en implementeren kan verschillen creëren in de juridische kaders van de ene lidstaat ten opzichte van de andere. Dit probleem komt vooral tot uiting met betrekking tot milieuwetgeving.
  • Als voorwaarden voor indienstnames, installatie en/of gebruik niet geharmoniseerd zijn, werpt dat barrières op.
  • Vrijwillige markeringen en labels, alsook algemeen aanvaarde specifieke nationale goedkeuringsprocedures, creëren feitelijke belemmeringen op de interne markt.
  • Engels wordt gangbaar gebruikt door de industrie voor technische documentatie en wetgeving zou in die gevallen geen taalvereisten mogen opleggen.
  • Stakeholders zijn gekant tegen ideeën om de CE-markering te laten vergezellen van andere informatie en tegen de invoering van een conformiteitsevaluatie door een derde partij voor alle industriële producten.

Raadpleeg hier de samenvatting van de resultaten van de openbare raadpleging 
Afbeelding
.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden