Nieuwe ecodesignvoorstellen voor professionele koelapparatuur naar WTO gestuurd | Agoria

Nieuwe ecodesignvoorstellen voor professionele koelapparatuur naar WTO gestuurd

Gepubliceerd op 27/02/14 door Marc Cumps

Volgens het laatste voorstel zullen de ecodesignmaatregelen voor professionele koelkasten, straalkasten, condensors en proceskoelmachines voor het eerst ingaan op 1 juli 2015 voor condensoren en proceskoelmachines. Vervolgens zullen er ook eisen geïntroduceerd worden voor de andere producten en zullen de eisen geleidelijk strenger worden. De laatste eisen worden verplicht vanaf 2019.

Meer specifiek zijn de producten waarop de ecodesigneisen betrekking zullen hebben: professionele koelkasten en straalkasten die op elektriciteit werken en condensoren en proceskoelmachines die bedoeld zijn om op lage of medium temperaturen te werken. De eisen zelf gaan alleen over de energie-efficiëntie van de producten. Er moet een energie-efficiëntie-index berekend worden, waarna deze bepaalde waarden moet halen.

Details over de planning, welke producten er onder de wetgeving vallen en de berekening van de energie-efficiëntie index vindt u in bijgevoegde documenten. Voor professionele koelkasten is er naast een voorstel voor ecodesignmaatregelen ook een voorstel voor energy labelling. Dit voorstel is ook bijgevoegd.

Ecodesign requirements for professional storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers 

Afbeelding

Energy labelling of professional storage cabinets 
Afbeelding

Als volgende stap in het proces zal het voorstel, nadat het is goedgekeurd door de WTO (Wereldhandelsorganisatie), voorgesteld worden aan het zogenaamde ‘regulatory committee’ met de lidstaten. Daarna gaat het nog naar het Europees Parlement en de Raad, die het ontwerp echter alleen kunnen blokkeren.

 

De rest is gereserveerd voor Agoria leden